Bosch Rexroth

50 lavere energiforbruk

Verktøymaskiners energibehov bør ikke undervurderes. Bare kjølingen av koblingsskap og spindler utgjør 15 prosent. En testinstallasjon i en CNC-dreiebenk hos Bosch Rexroth viste tydelig at energiforbruket blir vesentlig lavere med de nye Blue e+ kjøleenhetene fra Rittal.

Med Blue e+ chilleren fra Rittal bruker vi 50 mindre strøm enn med den gamle returkjøleren. I kjøleaggregatet for koblingsskapet utgjør faktisk innsparingen over 80 prosent. Dette eksempelet viser hvor stort potensial som fortsatt går på disse områdene.
Leo Pototzky, prosjektleder GoGreen, Bosch Rexroth

Ved hovedsetet i Lohr i Tyskland tilbyr tradisjonsbedriften Bosch Rexroth AG rådgivning for energieffektivitet under navnet GoGreen. Oppgaven er å undersøke potensialet for energieffektivitet hos firmaets egne produksjonsverk, og utarbeide relevante tiltak. For dette formålet samarbeider GoGreen også med andre institutter og teknologipartnere som Rittal. Et av de viktigste prosjektene GoGreen arbeider med er prosjektet "ETA-fabrikken" (energieffektivitet, teknologi og applikasjonssenter), som ledes av Technische Universität i Darmstadt. Prosesskjeden som er avbildet i forskningsfabrikken, kommer fra Rexroth-fabrikken i Elchingen. Der undersøkes det hvordan forskningsresultatene kan utnyttes i praktisk bruk. Et av de mange delaspektene ved prosjektet, er energieffektivitet i verktøymaskiner.

Ombygging av CNC-dreiebenker

Bosch Rexroths fabrikk i Elchingen produserer blant annet hydraulikkpumper og -motorer for mobile arbeidsmaskiner. Her fremstilles diverse komponenter for hydraulikkaggregatene blant annet med en CNC-dreiebenk. I prosjektet ble en Blue e+ chiller fra Rittal ettermontert på en CNC-dreiebenk. Maskinen har en total tilkoblingseffekt på 75 kVA, og er i drift i tre skift seks dager i uken. For å kunne måle energieffektiviteten nøyaktig, ble energiforbruket grundig dokumentert før og etter ombyggingen.

På verktøymaskiner for sponbearbeiding av metall må vanligvis spindlene kjøles for å føre bort varmen fra drivverkene. Det skjer med væskekjøling. Etter omrustingen ble CNC-dreiebenken forsynt med kjølemiddel fra Rittal Blue e+ chilleren. I chilleren sørger en inverterstyrt DC-kompressor for den nødvendige kjøleeffekten. Kjølemediet fraktes via et kretsløp frem til forbrukerne, f.eks. spindlene. For effektiv klimatisering av koblingsskapet til verktøymaskinen, ble den foreliggende kompressorkjøleren skiftet ut med et apparat i serien Blue e+.

Imponerende økning i energieffektiviteten

De nye energieffektive enhetene reduserte energiforbruket drastisk. Den nye chillere forbruker vel 50 prosent mindre strøm enn den gamle returkjøleren. I kjøleaggregatet for koblingsskapet utgjør faktisk innsparingen over 80 prosent. Et annet viktig aspekt er den enkelte betjeningen av enhetene. Kontrollpanelet med berøringsskjerm viser alle meldinger i klartekst, og man kan velge mellom 21 språk. Operatøren får vist alle viktige opplysninger og statusmeldinger raskt og tydelig, og kan dermed reagere omgående. Ved hjelp av Blue e+ appen, som kommuniserer med enhetene via NFC (Near Field Communication, en internasjonal standard for dataoverføring basert på RFID-teknologi), kan viktig informasjon overføres trådløst. Det er spesielt viktig når flere chillere skal konfigureres.