CPS Case Packing Systems

Godt innpakket

I produksjonshallen til CPS Case Packing Systems i Stramproy i Nederland står i alt 54 VX25-gulvskap fra Rittal. De inneholder elektrotekniske styringskomponenter for ni emballeringslinjer, som foretaket er i gang med å bygge for en kanadisk produsent av frossenmat. For å gjøre den enorme maskinen klar for fremtiden, har det nederlandske foretaket valgt apparatskap fra Rittal for oppdraget fra Canada. Slik sikres f.eks. tilgangen til reservedeler også på lang sikt.

I tillegg til problemfri mekanisk drift av emballeringsmaskinene, er det avgjørende at den elektrotekniske styringen av elektromotorer, transportbånd og press- og svingprosesser fungerer feilfritt. "Vi har gitt produsenten av styringssystemer beskjed om å bygge inn de nyeste VX25-skapene fra Rittal. Det var en logisk avgjørelse for oss – og et fremtidsrettet valg", sier Marc Spreeuwenberg, elektroingeniør hos CPS Case Packing Systems. Styringen av anlegget er UL-sertifisert– et sentralt krav for idriftsetting i Canada. Også av den grunn er det fordelaktig å benytte apparatskap fra Rittal, som alltid er UL-konforme.

Det nye VX25-skapsystemet fra Rittal er standarden for de kommende tiårene.
Marc Spreeuwenberg, elektroingeniør hos CPS Case Packing Systems
At CPS, the changeover from the TS 8 series to the VX25 went without any glitches at all.

Premiummerket for koblingsskapteknologi

Mange av emballeringsmaskinprodusentens kunder har spesifisert at de vil ha apparatskap fra Rittal. Det aktuelle oppdraget er også en god anledning for styringsprodusenten hos CPS Case Packing Systems til å gå helt over til VX25-skapsystemet fra Rittal, ettersom det vil være den nye standarden for de kommende tiårene. "Vi valgte Rittal ettersom vi kun benytter oss av premiummerker", forklarer Spreeuwenberg. Når maskiner leveres med Rittal-skap, er det garantert at elektrotekniske komponenter alltid er godt beskyttet. "Dessuten er Rittal på plass i hele verden, og dermed kan kundene våre være sikre på at alt systemtilbehør også er tilgjengelig i deres land", sier Spreeuwenberg for å nevne enda en fordel.

Enkel omstilling

Omstillingen fra TS 8-serien til VX25 gikk helt problemfritt for CPS. "I det nye VX25-skapsystemet kunne vi bruke den samme plasseringen av monteringsplatene", forteller Spreeuwenberg. Utviklingsavdelingen hos CPS benytter seg av Eplan Electric P8, og brukte det til å planlegge det aktuelle anlegget. Dataene sendes digitalt til en koblingspanelprodusent, som kompletterer dataene ved behov og deretter sender dem direkte til styringsenheten for den mekaniske bearbeidingen av flate komponenter i et bearbeidingssenter. Den digitale skissen er dermed grunnlaget for bygging, montering og kabling. "Allerede i forberedelsesfasen vet vi nøyaktig hva vi får levert, og vet at alt er under kontroll", sier Spreeuwenberg fornøyd.