Commeo

Ingen grunn til å frykte en blackout

For en maskin som produserer plastemballasje kan et strømbrudd få kostbare konsekvenser. Et typisk eksempel er Tiratex-emballeringsanleggene hos Windmöller & Hölscher. Uten strøm ville drivverkene stå stille og varmeelementene være inaktive. Maskindeler ville bli limt sammen og måtte rengjøres omstendelig før produksjonen kunne starte igjen. Resultat: Timelange og svært dyre opphold i produksjonen. En avbruddsfri strømforsyning (UPS) hjelper. Rittal som systemleverandør for apparatskapteknikk leverer grunnlaget som gjør det mulig for UPS-spesialfirmaet Wöhrle Stromversorgungssysteme og leverandøren av industrielle energilagringsløsninger Commeo å realisere en industritilpasset UPS for maskinprodusenten. Samarbeidet resultert i utviklingen av et online-UPS-system med modulært oppbygde litium-ion-batterier som sikrer avbruddsfri drift.

Sitter, passer – over alt: Energy Storage-løsninger fra Rittal og Commeo brukes i en rekke bransjer og bruksområder. Det modulære systemet sikrer avbruddsfri strømforsyning til sensitive IT-applikasjoner eller høyteknologiske produksjonsprosesser. Svingninger i strømnettet kan kompenseres ved hjelp av tidsforsinkelsen energilagring og -forsyning gir. Takket være den høye energi- og ytelsestettheten, er energilagringsenhetene også egnet til lading av infrastrukturer i eMobility eller til transportapplikasjoner med mobile roboter eller førerløse transportsystemer. Det spiller ingen rolle om enhetene brukes utendørs i ekstrem varme, kulde eller fuktighet, eller beskyttet innendørs – alt fungerer like bra.


Eksempler på bruk:

  • Nødstrømforsyning/UPS: Rittal og Commeos energilagringssystem forhindrer strømbrudd og sikrer selskapet
  • Peak Shaving: Batteribanken er tilpasset dine behov, og leverer energi når det er nødvendig for å forhindre ekstreme effekttopper.
  • Ladeinfrastruktur: Hvis det ikke er mulig å koble seg til strømnettet eller å lade på ladestasjoner, kan et batterisystem være fornuftig.

Fleksibilitet – ikke noe problem: Med energilagring fra Rittal- og Commeo går man i riktig retning. Takket være det modulære og fleksible modulsystemet, er det enkelt å installere en hvilken som helst energilagringsblokk i industri- eller IT-rack fra Rittal. Store lagringsløsninger er heller ikke noe problem, da flere skap kan kobles sammen til en lagringsløsning med enda større ytelse. Resultatet: Skreddersydde løsninger.

VX25: Plattformen – fra skap til kjøling
Den fullstendige tilpasningen til industrielle behov er en av hovedgrunnene til at apparatskapsystemet VX25 passer perfekt til energilagringssystemene i Commeo. Men det byr også på andre fordeler: Med en lastekapasitet på 1500 N kan selv tunge komponenter installeres uten problemer. Siden rammeprofilen i 25 mm-rasteret også brukes i de horisontale delene av rammen, er innvendig utbygging av apparatskapet mulig utenfor skapet. De forskjellige apparatskapstørrelsene og muligheten for rekkekobling gjør det mulig å skalere energilagringsenhetene. En kapslingsgrad på IP 55 er standard, og dette er ideelt hvis man må montere energilagringsenhetene i krevende miljøer. Hvis det er nødvendig med klimaanlegg for energilagringssystemet, tilbyr Rittal løsninger som passer perfekt til apparatskapsystemet. Bruk av det kompakte og gjennomprøvde RiLine-strømfordelingssystemet samt IoT-tilkobling gir optimal overvåkning av batteriinfrastrukturen.


Lenker til Commeo: 

Commeo systemkomponenter & skaputbyggingstrinn

Commeos produkter

Rittal og Commeo: Energilagring for online-UPS


I tillegg til ladestrukturer for e-mobilitet brukes de samme løsningene også til nødstrømforsyning til følsomme produksjonsanlegg. Et eksempel er bruk av energilagring for avbruddsfri strømforsyning i plastproduksjon.

Strømbrudd er irriterende – spesielt når maskiner og produksjon stopper. En nødstrømløsning kan forhindre at dette skjer. Commeo og Rittal har slått seg sammen og utviklet en løsning for avbruddsfri strømforsyning. Rittal som systemleverandør for apparatskap leverer basisstrukturen, og løsningsleverandøren for industrielle energilagringsløsninger, Commeo, har utviklet en UPS som er blitt bransjestandard for maskinprodusenter. Resultatet av samarbeidet er et online UPS-system basert på litium-ionebatterimoduler som sikrer avbruddsfri drift.
 

Apparatskapsystem fra Rittal som grunnlag

Under utviklingen av energilagringen gikk Commeo helt nye veier for å realisere et industriskala-anlegg. "Vi ville integrere litium-ion-batteriene i totalsystemet på en slik måte at det ferdige systemet oppfyller alle vanlige industristandarder". Slik beskriver Michael Schnakenberg, adm. dir. hos Commeo, et helt avgjørende krav. Som skapteknologi har bedriften derfor valgt apparatskapsystemet VX25 fra Rittal. Dessuten benytter systemintegratorer som Wöhrle apparatskap fra Rittal for elektronikken sin. Systemene er modulbaserte og består av enkelte energilagringsblokker, som igjen består at enkelte battericeller og et batteristyringssystem. Slik kan systemet skaleres fritt. Alt som skal til er å montere det påkrevde antallet energilagringsblokker og en styreenhet i et VX25-apparatskap.

Apparatskapsystemet fra Rittal, den ledende tilbyderen på markedet, er godt etablert i industrien, og energilagringssystemene møter dermed stor aksept på markedet.
Michael Schnakenberg, adm. dir. hos Commeo

"For kjøling av energilagringsblokkene benytter vi – i motsetning til andre leverandører – ikke vannkjøling", forklarer Schnakenberg: "Dermed er de helt vedlikeholdsfrie og mindre feilutsatte." De enkelte blokkene har bare kjøleribber i aluminiumhuset. Varmestyringen skjer dermed via klimatiseringen av apparatskapet. Klimatiseringsløsningen kan dermed tilpasses avhengig av størrelsen på energilagringen på monteringsstedet. Også her drar Commeo nytte av løsninger fra systempartneren Rittal: Ettersom apparatskapet og klimatiseringen kommer fra samme leverandør, er komponentene perfekt tilpasset hverandre. "I tillegg får vi et klimatiseringssystem som velutprøvd i industrien", forteller Schnakenberg med overbevisning.

Verdenspremiere: Industriskala-UPS med litium-ion-teknologi

"Dette er verdens første litiumbaserte avbruddsfrie nødstrømforsyning for industrianlegg", sier Michael Schnakenberg stolt. UPS-anlegget består av modulære energilagringsblokker med en utladingseffekt på opptil 6 C og en effekt på opptil 200 kW på et areal på under én kvadratmeter. Med slike effektdata kan systemet f.eks. opprettholde energiforsyningen for det ovennevnte Tiratex-emballeringsanlegget hos Windmöller & Hölscher helt til dieselaggregatet startes opp og generatoren overtar forsyningen.

Utholdenhetstest i praksis
Maskinprodusenten WINDOLLER & Hölscher har ikke råd til strømbrudd. Stans i høyteknologiske anlegg for plastbearbeiding fører til produksjonsnedetid som varer i mange timer. Med løsningen som Rittal og Commeo har utviklet hører dette fortiden til. Strekkfoliemaskinen TITATEX leveres for eksempel med avbruddsfri strømforsyning. 
 

Energilagring: Kontinuerlig strømforsyning for industrien