EVVA Sicherheitstechnologie

Rittal Service imponerer

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH er en ledende produsent av mekaniske og elektroniske adgangsløsninger. Over 200 nasjonale og internasjonale patenter viser hvilken innovasjonsvilje som ligger i familiebedriften med om lag 750 medarbeidere over hele Europa, ca. 460 av dem i hovedkvarteret i Wien. Foretaket tar bærekraftighet på alvor med en egen Corporate Social Responsibility-strategi. Innovative komponenter, som Rittals nye Blue e+ serie med klimatiseringsapparater, hjelper EVVA å spare energi.

Vi har et svært godt samarbeid Rittal, våre kontaktpersoner er på plass med en gang. Og ved problemer jobber de alltid for å løse dem så raskt som mulig. Medarbeiderne hos Rittal er også fremragende når det gjelder service.
Herbert Reininger, produksjonsleder hos EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Innovative components like the new cooling unit series Blue e+ from Rittal help EVVA to save energy.

Energisluket kjøling er tettet

Selv de beste miljøambisjonene kan bare realiseres hvis det er egnet teknologi på markedet. En slik teknologi kommer fra Rittal i form av kjøleaggregatet Blue e+. Rittal benytter en patentert hybridteknologi kombinert med en innovativ vekselretterregulering. Hybridteknologien i serien Blue e+ fungerer ved hjelp av et samspill mellom kompressorkjøleaggregatene og et varmerør. Kompressoren tas bare i bruk når den passive kjølingen ikke er tilstrekkelig. De første testresultatene i industrien viser 75 prosent energisparing.

Hjemmebesøk for klimaaggregater

I tillegg til effektiv drift av klimaaggregatene er service og vedlikehold svært viktig, og kan også bidra til å spare energi. Derfor er det inngått en vedlikeholdsavtale med Rittal for 26 klimaaggregater hos EVVA. For dette er bedriftens egen Rittal-servicebuss på farten i hele Østerrike. Disse mobile kjøleverkstedene har en rekke verktøy og reservedeler, samt nitrogen og kjølemidler. Dermed kan serviceteknikerne utføre alt slags reparasjonsarbeid og vedlikehold på klimaaggregatene på stedet. I tillegg til en vurdering av den generelle tilstanden, rengjøres alle enhetene innvendig. Ved hjelp av regelmessige kontroller kan aggregatene drives mer effektivt, og levetiden forlenges.

Oversikt

Prosjekt
EVVA Sicherheitstechnologie
Sted
Wien, Østerrike
Bransje
Machine-Building
Utfordring
  • Bærekraftig og miljøvennlig drift
  • Energieffektiv klimatisering i produksjonen
  • Service og vedlikehold av klimaenhetene
Løsning
  • Rittal Blue e+ klimaaggregat, TopTherm klimatiseringsanlegg, apparatskapløsninger
  • Vedlikehold av 26 klimaaggregater og regelmessige kontroller for effektiv drift og lengre levetid på klimatiseringsanleggene