Elektro Löscher

Automatisering i en bedrift med åtte medarbeidere

Tidligere var det oversiktlige summer elektriker Dominic Löscher måtte betale for investeringer: Elektriske verktøy, eller maksimalt en ny bil, var typiske anskaffelser. Da faren, som hadde bidratt med rådgivning under bedriftens oppstartfase, foreslo å anskaffe et CNC-bearbeidingssenter, måtte han tenke seg grundig om før han besluttet å gjennomføre investeringen: «Perforex fra Rittal Automation Systems er perfekt for bearbeiding av apparathus og koblingsskap. Som en liten håndverkerbedrift er vi ikke vant til investeringer av denne størrelsen. Men det har definitivt lønnet seg.» Etter innføringen opplevde firmaet stor suksess med nye kundeprosjekter. I dag gjennomfører de regelmessige oppdrag for en kunde i energibransjen som tilbyr desentral installasjon av kontrollteknologi for mellomspenningstransformatorer i apparatskap. For tilkoblingen benyttes rettvinklede pluggforbindelser fra Harting eller Phoenix Contact. De rettvinklede utsnittene i koblingsboksene kan opprettes optimalt med den nye Perforex-maskinen.

I tillegg til produksjonen vil bedriften også investere i elektrisk planlegging. I fremtiden vil de benytte CAE-systemet Eplan Electric og programvaren Eplan Pro Panel for skjematisk planlegging. Målet er å optimere prosessene ved å forbinde dem med hverandre, fra planleggingen til produksjonen i verkstedet. Etter den elektriske planleggingen med opprettelse av en virtuell prototype av koblingsskapet med Eplan Pro Panel. Dataene som opprettes der, kan dereetter benyttes direkte for aktivering av Perforex og Secarex i verkstedet. Secarex kappingssenter AC 18 skjærer til eksakte lengder på kabelkanaler, kabelkanaldeksler og DIN-skinner raskt og sikkert.

I dag kan vi utføre oppdrag som vi ikke hadde klart uten Perforex.
Dominic Löscher, innehaver og daglig leder hos Elektro Löscher

Overraskende store tidsbesparelser

Før Perforex ble satt i drift, tok bearbeidingen av en typisk monteringsplate rundt to timer, og alle arbeidstrinn måtte utføres for hånd. Nå sparer man verdifull tid på verkstedet: "Med Perforex trenger vi maksimalt tre kvarter inkludert bestykning, og da er tiden til programmeringen tatt med", understreker Dominic Löscher. Og ettersom CNC-bearbeidingssenteret bearbeider monteringsplaten automatisk etter at den er startet opp, kan medarbeiderne ta seg av andre oppgaver i mellomtiden. Ved små serier er tidsbesparelsen enda større, ettersom programmeringen bare må utføres én gang.

Ytterligere investeringer i automatisering

Etter de positive erfaringene med CNC-bearbeidingen, tok den unge gründeren straks fatt på flere investeringer. Det automatiske avisoleringsverktøyet C8+ og krympeautomaten RE8 fra Rittal Automation Systems forenkler nå konfeksjonering av ledninger for kabling av komponentene i koblingsskapet. Ledningene kuttes til passende lengder og avisoleres direkte med en endehylse i én og samme arbeidsoperasjon. Den hittil siste anskaffelsen er et kappingssenter av typen Secarex. Systemet er enkelt å betjene og kutter til eksakte lengder på kabelkanaler, kabelkanaldeksler og DIN-skinner raskt og sikkert. Den integrerte etikettprinteren merker delene for det enkelte prosjektet. Også kappingssenteret bidrar til å akselerere prosessene i verkstedet og reduserer samtidig mengden av avkapp, slik at kostnadene senkes.