Fest GmbH

Dobbelt så raskt

Å koble til småforbrukere i store styrings- og koblingsanlegg har ofte krevd mye manuelt arbeid. Ved små energifordelingsanlegg som forsyner småforbrukere med strøm, må alle komponenter kables enkeltvis – og det betyr mye arbeid. Styrings- og koblingsanleggprodusenten Fest GmbH fra Goslar i Tyskland har funnet en langt bedre løsning for et aktuelt prosjekt: For små drivverk i et koblingsanlegg for en metallbearbeidingsbedrift, benyttet Fest for første gang strømfordelingssystemet RiLine Compact fra Rittal. Det er ideelt for å forsyne små forbrukere. Grunnlaget for systemet er et brett med integrerte lederbaner og en gjennomgående kontaktplate. Brettet kan festes med få håndgrep ved å feste den til en DIN-skinne i koblingsskapet – uten bruk av verktøy. Like enkelt og problemfritt skjer påsettingen av komponenter på brettet, som er beskyttet mot berøring på alle sider. Den elektriske kontakten for komponentene opprettes i samme arbeidsprosess. Slik produseres energifordelingsanlegg med en merkestrøm på maksimalt 125 A – og det svært raskt og med minimal arbeidsinnsats.

Installasjonen er svært enkelt og det trengs langt færre deler. Men det viktigste er at vi sparer inn omtrent halvparten av arbeidstiden.
Sven Rottgardt, prosjektleder hos Fest GmbH

For Fest er den raske installasjonen uten verktøy den største fordelen ved RiLine Compact. "For små fordelingsanlegg er systemet den optimale løsningen – og det gjør oss rimeligere", sier Fest-prosjektleder Sven Rottgardt fornøyd. Sammenliknet med tidligere løsninger – enkeltkabling eller bruk av rekkeklemmer – sparer firmaet inn ca. 50 prosent av arbeidstiden i verkstedet. De mange manuelle arbeidstrinnene som kreves ved konvensjonell installasjon, er ikke lenger nødvendige med RiLine Compact. Prosjektlederen nevner dessuten enda en fordel ved systemet: "Under idriftsetting forekommer det ikke sjelden at ytterligere forbrukere må kobles til. Med RiLine Compact har vi nok plass i reserve til å integrere dem i anlegget på en rask og ukomplisert måte."

Kontinuerlige prosesser gir høyere tempo

Bruken av det monteringsvennlige systemet RiLine Compact i det aktuelle prosjektet er bare én av faktorene for effektivitetsøkning i verdikjeden hos Fest. De legger stor vekt på kontinuerlige prosesser, fra prosjektering til produksjon, og helt frem til testingen. Hos Fest er alle prosesser basert på en omhyggelig vedlikeholdt konstruksjonsdatabase. Det benyttes til kostnadsberegninger i vareomsetningssystemet og til elektrisk planlegging, som Fest utfører i Eplan Electric P8. Det investeres mye arbeid innen prosjektering, forklarer Rottgardt: "Jo mer detaljert vi planlegger, jo enklere blir det på verkstedet etterpå." Under planleggingen opprettes det derfor svært detaljerte stykklister og kablingsinstruksjoner. Alle komponenter er allerede sortert etter koblingsskapene de skal monteres i. I fremtiden skal routing-verktøyet i Eplan Pro Panel tas i bruk for å automatisere kabelføringen i koblingsskapene og beregne lengden på ledningene. Dermed kan ledningene konfeksjoneres og merkes automatisk, noe som forenkler kablingen betraktelig.

Oversikt

Prosjekt
Fest GmbH
Sted
Goslar, Tyskland
Bransje
Electrical-and-Automation
Utfordring

Produksjon av koblingsanlegg for metallbearbeidingsbedrift

Plassering av små drivverk med minimalt plassbehov

Løsning

Bruk RiLine Compact for energiforsyning til små forbrukere

Installasjon uten verktøy med få håndgrep takket være festing til en DIN-skinne i koblingsskapet

Plass for ytterligere forbrukere