Ford motorfabrikk

Service- og effektivitetsevaluering av kjøleaggregater viser innsparingspotensial

I Fords motorfabrikk i Köln ble produksjonen avbrutt flere ganger i løpet av ett år på grunn av defekte kjøleanlegg. Derfor tok de vel imot Rittals tilbud om å gjennomføre en produsentuavhengig evaluering av alle kjøleaggregater og samtidig vurdere potensialet for energisparing. Analysen fra Rittals servicespesialister viste sterkt behov for reparasjoner og utskifting på elleve prosent av de installerte kjøleaggregatene. Dessuten utførte Rittal en omfattende beregning av energieffektiviteten, som viste innsparingsmuligheter på over en halv million euro i løpet av ti år og en tilbakebetalingstid for investering i nye kjøleanlegg på bare 2,4 år.

Evalueringen fra Rittal viste et betydelig innsparingspotensial for fabrikken vår.
Helmar Bencker, Manager Plant Engineering & Environment hos Ford i Köln, Tyskland

Over 220 kjøleaggregater fra forskjellige produsenter ble undersøkt

Rittals teknikere inspiserte vedlikeholdstilstanden på over 220 kjøleaggregater på Ford-fabrikken i Köln – både klimatiseringsenheter fra Rittal og andre produsenter. De kontrollerte komponentene i kjøleanleggene med henblikk på smuss, skader og driftsstøy. Deretter utarbeidet de en vedlikeholdssjekkliste og forslag til forbedringer. Analysen viste at blant de 220 installerte kjøleaggregatene var 25 defekte, slik at en reparasjon eller utskifting var nødvendig. De fleste av disse var apparater fra konkurrenter med en gjennomsnittsalder på bare fem år.

Praksistest med Rittal Blue e+ kjøleaggregat var avgjørende

Parallelt med serviceevalueringen bygget teamet fra Rittal opp en teststasjon i vanlig drift. Fra juli 2016 ble et Rittal Blue e+ kjøleaggregat på 2,6 kilowatt sammenliknet med et 2,5 kilowatt kjøleaggregat fra en annen produsent. Det foreløpige resultatet viser at Blue e+ enheten sparer 88,9 prosent energi i forhold til det konkurrerende produktet.

Resultatene imponerer vedlikeholdssjefen for produksjonsanlegget

Rittal utarbeidet en omfattende effektivitetsberegning for Ford-fabrikken i Köln. Ved å skifte ut 150 kjøleaggregater med Rittal Blue e og Blue e+ kan anlegget ved en brukstid på ti år spare inn over 552 000 euro og 276,3 tonn CO2. Når investeringen trekkes fra, ligger tilbakebetalingstiden på bare 2,42 år, og dermed klart under det formulerte kravet på 3,5 år.

Rittals effektive produkter, service og rådgivning bidro til at Rittal har rykket nærmere gjenopptakelse i den tekniske leveringsforskriften for kjøleaggregater. En verdifull tilbakemelding for Rittals serviceteam og deres nye rådgivningstjenester.

Oversikt

Prosjekt
Ford motorfabrikk
Sted
Köln, Tyskland
Bransje
Automotive-Industry
Utfordring
  • Redusert energiforbruk
  • Større sikkerhet mot svikt i kjøleaggregatene
Løsning
  • Rittal serviceevaluering av kjøleanleggene i produksjonen
  • Utskifting av 150 kjøleaggregater med Rittal Blue e+ og Rittal Blue e
  • Opptil 88,9 % lavere energiforbruk
  • Energiinnsparing på opptil 276,3 tonn CO₂