Haberkorn GmbH

Containerløsning – kompakt og fremtidsrettet

Hvis man spør bedrifter hvordan de ønsker at et datasenter skal være, svarer de aller fleste: Plassen er begrenset og må utnyttes optimalt, det skal være forberedt for fremtidig vekst, og det skal være effektivt både med henblikk på økonomien og miljøet. Og nettopp disse behovene hadde det østerrikske foretaket Haberkorn GmbH med hovedsete i byen Wolfurt. De er forhandler for arbeidsvernprodukter, smøremidler og tekniske produkter som slanger, maskinelementer og hydraulikk. For foretakets kunder i industrien og innen bygg og anlegg er det avgjørende at IT-systemet fungerer pålitelig, da de 200 000 produktene må være tilgjengelig i filialene både i Østerrike, Sveits, Ungarn, Slovenia og Kroatia. Siden sentralen ble innrettet i 2005, har kravene til serverrommet vokst betydelig. Da de skulle utvide, møtte derfor de IT-ansvarlige de samme utfordringene som mange andre kolleger: Har vi nok plass? Kan datasenteret driftes sikkert, og har det muligheter for utvidelser? Kan energikostnadene senkes?

Vi er vant til klassiske serverrom: store og med god plass. Før kunne vi ikke forestille oss det. Men med RiMatrix S er alt svært kompakt og gjennomtenkt. Og Rittal er vår kontakt for hele anlegget.
Martin Rainer, IT-avdelingsleder, Haberkorn GmbH

Først skeptisk, så begeistret

Først hadde IT-avdelingsleder Martin Rainer og teamet hans forestilt seg enn innendørs variant av Rittal Rimatrix S. Men ettersom Haberkorn har vokst kraftig de siste årene, var det blitt trangt om plassen i kontorlokalene. Derfor fant en ledig plass utendørs bak bygningen. Siden sommeren 2016 har det stått en IT-containerløsning fra Rittal der. Den tanken måtte IT-teamet først venne seg til: Ettersom de først hadde forestilt seg et tradisjonelt serverrom, benyttet de IT-ansvarlige muligheten til å ta en grundig kikk på containerløsningen ved et Rittal Roadshow.

De forhåndsdefinerte, standardiserte Rimatrix S-modulene består av et fast antall server- og nettverksskap, klimatisering, strømforsyning og monitoring, som også kan leveres som helt ferdig containerløsning – under ett eneste artikkelnummer!

Kompakt, gjennomtenkt og effektivt

Skreddersydde konsepter for datasentre kan være kompliserte, dyre og tidkrevende – til tross for intern IT-kompetanse. Utfordringen for Martin Rainers team var – i tillegg til plassmangel og ønsket om en fremtidsrettet løsning – at de gjerne ville ha hele IT-infrastrukturen fra en og samme leverandør. Den tidligere strukturen med en blanding av forskjellige komponenter fra mange ulike produsenter var blitt svært komplisert for IT-ledelsen. Dessuten er bærekraftighet sentralt for Haberkorn. Derfor ble det lagt stor vekt på klimatiseringen. Et viktig kriterium var derfor at Rimatrix S-containeren allerede hadde klimatisering integrert på en plassbesparende måte i datagulvet. Der sørger spesielle EC-ventilatorer, kombinert med korridorskap som skiller varme og kalde områder samt luft/vann-varmevekslere, for en konsekvent luftsirkulasjon. Slik sparer de inn rundt 40 prosent av utgiftene til klimatiseringen. Det er også takket være klimaet på stedet: Da containeren ble satt opp i juni 2016, lå temperaturen om natten på rundt ti grader. Dermed kan de kjøle med uteluft også på forsommeren.

Oversikt

Prosjekt
Haberkorn GmbH
Sted
Wolfurt, Voralberg, Østerrike
Bransje
IT-infrastructure
Retail
Utfordring

Rask vekst i bedriften og fremtidsrettede strukturer

Begrenset plass

Høyeffektive, bærekraftige serverromløsninger med lite plassbehov

Fremtidsrettede strukturer for et internasjonalt foretak i vekst

Løsning

Rimatrix S container i varianten Single-6

Free Cooling for energieffektiv kjøling

En ekstra, identisk RiMatrix S container som backup-versjon for maksimal sikkerhet mot svikt

40 prosent innsparing for klimatiseringen