Meurer-etechnik

Investeringer i konkurranseevne

Tidligere skapte kundenes behov for rask levering ofte problemer for koblingsskapprodusenten Meurer-etechnik. "Før var det utenkelig å tilby en leveringstid på to uker for et ferdig koblingsanlegg", minnes Dietmar Meurer, innehaver og daglig leder i Meurer-etechnik. For å kunne takle slike utfordringer, har bedriftseieren de siste årene investert kraftig i automatisering og digitalisering. Det har lønt seg for den mellomstore bedriften med 35 medarbeidere. Krav til korte leveringstider er knapt noe problem i dag, og den rundt 30 prosent raskere gjennomstrømningen i produksjonen gjør seg positivt bemerket, forteller Dietmar Meurer: "For mange kunder ble vi først attraktive fordi vi kunne levere mengder som tidligere ikke hadde vært mulig."

Med Rittal har produksjonen vår blitt et fungerende system.
Dietmar Meurer, innehaver og daglig leder i Meurer-etechnik
Meurer-etechnik has completely reorganised its engineering, work preparation and production departments.

Alle prosesser gjennomgås

En ny maskin er ikke det eneste avgjørende tiltaket for å styrke konkurranseevnen. "Når vi investerer i en maskin, må alle prosesser gjennomgås, planleggingen gjøres mer fornuftig og datakontinuiteten må sikres", sier Dietmar Meurer. Denne strategien har den mellomstore produksjonsbedriften for styrings- og koblingsanlegg satt ut i livet. Meurer-etechnik har organisert prosjektering, arbeidsforberedelser og produksjon på nytt på en helhetlig måte. Meurer-etechnik har både investert i prosjekteringsavdelingen og i verkstedet. Den elektriske planleggingen gjøres i Eplan Electric P8, og deretter opprettes en 3D-modell av koblingsskapet i Eplan Pro Panel. Dataene derfra benyttes deretter blant annet i verkstedet for å styre de automatiserte anleggene. En av Dietmar Meurers investeringer der er et CNC-bearbeidingssenter av typen Perforex BC fra Rittal Automation Systems. Senteret utfører helautomatisk boring, fresing og gjengeskjæring av flate elementer og skaphus. Tidligere måtte koblingsskapdelene tegnes opp på hånd, og deretter bearbeides med konvensjonelle verktøy. Med idriftsettingen av Perforex BC og automatisert ledningskonfeksjonering økte gjennomstrømningen i verkstedet med 30 prosent. Ingen komponenter står alene, alle prosesser er forbundet med hverandre i system. Helhetlige løsninger muliggjør også helhetlig økning av produktiviteten og effektiviteten i produksjonen. "Man må ikke gå i felle å bare tenke tilbakebetalingstid for en investering", lyder Dietmar Meurers råd. Her må bedriften tenke utenfor boksen. Og erkjenne at forbedringer aldri blir helt ferdige.

Det var ingen lett avgjørelse for Dietmar Meurer å investere fem- og sekssifrede eurobeløp i automatiserte maskiner, når spørsmålet om tilbakebetalingstid måtte besvares: "For meg er ikke slike beregninger til noen stor nytte. Mye viktigere er det om vi – uten moderne automatiseringsteknologi – overhodet ville vært konkurransedyktige eller kunnet hevde oss på markedet om fem eller ti år."