National Bank of Kuwait

IT med tilgjengelighet på 99,982 prosent

99,982 prosent tilgjengelighet eller en nedetid på bare 1,6 timer per år – det er kravene fra Uptime Institute for å oppnå Tier III-sertifisering av et datasenter. National Bank of Kuwait stod overfor utfordringen å skulle utstyre et datasenter i en allerede eksisterende bygning på en slik måte at det oppfylte disse strenge kravene.

Kuwaits nasjonalbank ble grunnlagt i 1952 og er avhengig av forretningsprosesser med høy tilgjengelighet og driftssikre IT-anlegg. Sammen med Rittal utviklet Bank of Kuwait et konsept for høy tilgjengelighet og sikkerhet mot svikt i datasenteret. I hoveddatasenteret sørger et modulbasert UPS-anlegg for å sikre strømforsyningen ved strømbrudd i opptil 72 timer, i henhold til kravene fra Uptime Institute. Kjølingen og strømfordelingen er realisert med Rittal-produkter og er doblet i tråd med Tier III-sertifiseringen. Parametere som temperatur, adgang og luftfuktighet i datasenteret overvåkes ved hjelp av Rittals overvåkningssystem Computer Multi Control III (CMC III). Måleverdiene konsolideres og behandles i en sentral enhet. Via SNMP-protokollen integreres de deretter i Rittals DCIM-løsning RiZone, som overvåker dataene kontinuerlig og utløser en alarm ved behov.

IT-kjølerne som benyttes er dimensjonert for en nominell kjøleeffekt på opptil 1200 kW i en N+1 konfigurasjon, og gir driftssikker kjøling av IT-systemene – selv ved utendørstemperaturer på opptil 52 grader Celsius. Dessuten valgte Bank of Kuwait et eget backup-datasenter med IT-racker, romkjøling og korridorkabinetter. Også her sørger CMC III og RiZone for overvåkning av datasenteret.