Schaltanlagenbau Westermann

Komplett papirfri produksjon av koblingsanlegg

Digitaliseringen har nå også nådd mellomstore bedrifter innen produksjon av koblingsanlegg. Et typisk eksempel er firmaet Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann som holder til i Minden i Tyskland.

Bedriften med rundt 70 medarbeidere har i de siste årene slått sammen to filialer og optimert produksjonen. Ett aspekt ved optimeringen var å digitalisere produksjonen av koblingsanlegg. Med støtte fra det regionale kompetansesenteret "Digital in NRW", som støttes av Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik (IEM), skal bl.a. utskrifter av koblingsskjemaer forsvinne helt fra produksjonen. En undersøkelse fra IEM viser at kablingen krever mest tid under produksjon av et koblingsanlegg, hele 50 prosent av arbeidstiden. Det er derfor her man kan tjene mest på å øke effektiviteten.

Digitaliseringsprosjektet passer svært godt til vår strategi, og åpner et interessant potensiale i et marked i endring.
Heinz-Dieter Finke, teknisk direktør, Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann

Kabling uten koblingsskjema

Ved kabling av komponenter i apparatskapet kreves det fortsatt mye manuelt arbeid. Hos Westermann ble tidligere koblingsskjemaene skrevet ut og overlevert til elektrikeren som skulle utføre oppgaven. Hver kabling som ble utført, ble krysset av i koblingsskjemaet. Denne tradisjonelle prosedyren har flere ulemper: For eksempel er markeringsmåten svært individuell. Hvis en medarbeider skal fortsette på en oppgave som en annen kollega har startet, må han eller hun først finne seg til rette med markeringene. Dessuten er en utskrift av et koblingsskjema bare et statisk bilde av prosjektet ved et gitt tidspunkt. Endringer som foretas etter utskrift av koblingsskjemaet, blir ikke med. For å sikre at dataene leveres gjennomgående og alltid er oppdatert under kablingen, bør medarbeiderne ha tilgang til digitale planleggingsdata. Samtidig kan digital støtte til kablingen forenkle arbeidet. Eplan Smart Wiring gir nettopp slik støtte. På et nettbrett viser programvaren alle enkeltforbindelser som må kables. I tillegg til start- og sluttpunkt for ledningen vises også farge, tverrsnitt og behandling av ledningsenden, samt betegnelser for tilkoblingspunktene. Når det er opprettet en virtuell prototype i Eplan Pro Panel, kan også ledningstrekningen visualiseres Med digital overføring av koblingsskjemaer til arbeidsplassene kan dessuten endringer i prosjektet kommuniseres i sanntid.

De første testene er vellykkede

Med støtte fra Fraunhofer-instituttet ble det undersøkt hvor godt bruken av papirløs kabling fungerer. For dette formålet ble det bygget opp et eksempel-koblingsanlegg med typiske konstruert i et AE-skap fra Rittal. Forskjellige medarbeidere – en utdannet elektriker, en elev under utdanning og en opplært medarbeider – skulle kable koblingsanlegget på tradisjonelt vis med koblingsskjema og med støtte av Smart Wiring. Det viste en klar tidsbesparelse under kablingen, samtidig som kvaliteten ble bedre. Medarbeiderne kunne tilpasse arbeidsmetodene med Software Eplan Smart Wiring, slik at kablingen ble enklere og mer effektiv. Alt i alt var alle deltakerne enige om at digitalisering av kablingen under produksjon av koblingsanlegg fungerte svært godt. Etter påfølgende tester har bedriften nå startet arbeidet med å gjøre digitalisert produksjon til en standardprosess.