Schaper Steuerungstechnik

VX25 i praksis

Montering av samleskinner i nøyaktig riktig høyde i koblingsskapet – det lyder som en enkel oppgave. Men tidligere skjedde det likevel til stadighet at skinnene i to koblingsskap ved siden av hverandre var plassert i forskjellige hullrekker. Det etterarbeidet det førte til, slipper nå medarbeiderne i verkstedet hos Schaper Steuerungstechnik GmbH i Herford. Det sørger en liten, diskret detalj i det nye apparatskapsystemet VX25 for: Med tallhullene i de nye rammeprofilene kan monteringsposisjonen nå defineres eksakt.

Å produsere koblingsanlegg etter tidsplanen og overholde ønskede leveringsfrister er blant de største utfordringene for den mellomstore bedriften. For å kunne fremstille anleggene i høy kvalitet til tross for stort tidspress, trengs optimale komponenter og systemer. Spenningen var derfor stor blant teknikerne hos koblingsanleggprodusenten da de tok i bruk det nye apparatskapsystemet VX25 fra Rittal. Det nye apparatskapet måtte bevise at det holdt stand i praksis i koblingsanlegg med en lengde på 30 til 40 meter.

I mange tilfeller sørger VX25 for tidsbesparelser som hjelper oss å takle tidspresset.
Nils Mentrup, teknisk leder, Schaper Steuerungstechnik

Færre ulike deler

Rittals apparatskap VX25 er utviklet med tanke på økt effektivitet – noe som raskt ble klart i den praktiske bruken hos Schaper. Et lavere antall ulike monteringsdeler er for eksempel en viktig fordel som gjør seg bemerket i form av enklere lagerhold. Det drar medarbeiderne på sentrallageret og i delelagrene for de enkelte prosjektene nytte av i det daglige arbeidet. Med færre forskjellige deler skjer det også færre forvekslinger.

Mindre er ofte mer, også for de minste komponentene: Alle skruer i det nye systemet har størrelsen Torx30; dermed har montøren alltid den riktige skrutrekker for hånden. "Tidligere benyttet vi alltid to elektriske skrutrekkere klare med hver sin passende bit under monteringen – nå trenger vi bare én", sier Nils Mentrup, teknisk leder hos Schaper.

Raskere montering

VX25 forenkler monteringen på mange områder, og det sparer tid. For eksempel kan dørene i apparatskapet lett hektes av. Mens man tidligere måtte trykke ut hengselstifter, slipper man det med det nye systemet. Hos Schaper fjernes alltid dørene før monteringen og kablingen starter. Det forenkler arbeidet, særlig når ledninger må føres fra ett apparatskap til et annet. "Under demontering og montering kan vi fort spare ett minutt eller mer for hver eneste skapdør", oppsummerer Mentrup. Ved store anlegg kan det være snakk om timer. Konseptet med enmannsmontering, som er realisert i alle aspekter ved det nye apparatskapet, bidrar også til raskere montering. For eksempel kan en medarbeider montere en bakvegg uten å be om hjelp fra en kollega. I stedet hektes bakveggen på ovenfra, og blir så hengende i posisjon til alle skruer er trukket til. Selv om det bare er snakk om noen få bevegelser, kan kollegaen heller vie hele sin oppmerksomhet til andre oppgaver.