Universal Investment

Datasenter på rekordtid

Kraftig vekst gjorde at verdipapirforetaket Universal Investment flyttet. De nye lokalene i Frankfurt am Main skulle blant annet romme et nytt datasenter – som var den mest tidskritiske komponenten i prosjektplanen. Til ombygging og flytting benyttet Universal Investment spesialister fra konsulentselskapet Canzler Ingenieure, som valgte å installere det modulbaserte datasenteret RiMatrix S fra Rittal, og dermed kunne forkorte flytteperioden med to måneder.

Med rom i rom-løsningen sparte vi mye areal, samtidig som prosjektet tok kortere tid.
Michael Nolte, adm. dir. i planleggings- og konsulentselskapet Canzler Ingenieure

IT søker et nytt hjem

Målet for flyttingen var høyhuset IBC Tower vest i Frankfurt. Det ble planlagt et nytt datasenter på rundt 100 kvadratmeter med konvensjonelle byggemetoder i en av kontoretasjene. Det ville kreve komplett ombygging av kontorlokalene og tilrettelegging av kompleks og redundant teknisk infrastruktur som kjøling, strømforsyning, avbruddsikker strømforsyning (UPS) og feilmeldingsregistrering.

Forhåndskonfiguert og nøkkelferdig

Den opprinnelige planen av å dele opp datasenterkomponentene mellom forskjellige leverandører. Det betyr omstendelig planlegging og intensiv koordinering mellom håndverkerbedrifter. Med denne planen var det ikke sikkert at tidsplanen med innflytting sommeren 2014 kunne overholdes.

Dermed fant de et interessant alternativ: det modulbaserte datasenteret RiMatrix S fra Rittal. Her får kunden et komplett og forhåndskonfigurert datasenter under ett bestillingsnummer i løpet av seks uker, inkludert IT-rack, klimatisering, strømfordeling og programvare for monitoring og IT-styring. På den måten reduseres kompleksiteten betraktelig. RiMatrix S ble installert i en kontoretasje som rom i rom-løsning

God beskyttet

Det modulbaserte datasenteret har en eget sikkerhetscelle med adgangskontroll, og dessuten et eget sikkerhetsrom, samt ekstra sikkerhet mot brann, vann og røyk. Ved strømbrudd overtar først et eget UPS-anlegg som er installert i RiMatrix S, deretter vil en dieselgenerator i huset overta strømforsyningen for hele bygningen.

I tillegg ble det implementert en brannvernløsning for RiMatrix S, slik at det ikke måtte stilles ytterligere krav til brannvern i bygningen. Det ble blant annet forenklet fordi Rittal-sikkerhetsrommet allerede er sertifisert iht. ECB•S (European Certification Body).

Oversikt

Prosjekt
Universal Investment
Sted
Frankfurt am Main, Tyskland
Bransje
Finance
IT-infrastructure
Utfordring

Nytt datasenter med høy tilgjengelighet og plass for fremtidig vekst

Krav til høy energieffektivitet, begrenset til for installasjon

Løsning

Installasjon av to standardiserte, forhåndskonfigurerte RiMatrix S Double 6 som "rom i rom"-installasjon, inkl. IT-racker, klimatisering, strømfordeling og programvare for monitoring og IT-styring

Høy tilgjengelighet takket være UPS og dieselgenerator