Voith Turbo

70 % lavere energiutgifter

Hvor kan man fortsatt spare energi, etter at energieffektivitet har stått på dagsorden i mange år? Slik lød spørsmålet for medlemmene i arbeidsgruppen "Ressurs- og energieffektivitet" hos Voith Turbo i Heidenheim i Tyskland. Når de "lavthengende fruktene" for lengst er høstet inn, rettes oppmerksomheten mot forbrukere med lavere energibehov. Derfor var resultatet av service- og effektivitetssjekken som Rittal gjennomførte hos Voith Turbo svært overraskende. Klimatiseringen av koblingsskapene i produksjonen viste seg å ha et stort effektivitetspotensial ved omstilling til moderne Blue e+ kjøleaggregater fra Rittal.

Resultatet av effektivitetssjekken var veldig overraskende – det hadde vi ikke regnet med.
Werner Steck, Head of Assembly and Test Field, Voith Turbo GmbH & Co. KG
In the case of Voith Turbo in Heidenheim, Rittal recommended replacing the cooling units on 21 machine tools. Depending on the cooling output required, the cooling units from the Rittal Blue e or the Blue e+ range offer energy-efficient alternatives.

Ambisiøse krav

Bærekraft og ressurseffektivitet er sentrale verdier i Voith-konsernet. Det ambisiøse målet er 20 prosent innsparing i løpet av seks år. Derfor blir energi- og vannforbruket samt avfallsmengden regelmessig kontrollert og evaluert. Så langt hadde ingen tenkt på kjøleaggregatene i koblingsskapene.

Lokal effektivitetssjekk

Når det gjelder energieffektiviteten for verktøymaskiner og bearbeidingssentre, rettes ofte oppmerksomheten mot drivverk og hydraulikkaggregater – mens klimatiseringen av koblingsskap gjerne glemmes helt. Men her ligger et betydelig potensial som lett kan utnyttes. Service- og effektivitetssjekken fra Rittal viser at tilbakebetalingstiden for moderniseringstiltak ofte er svært kort. Hos Voith Turbo undersøkte to medarbeidere fra Rittal alle verktøymaskiner og koblingsskapklimatiseringen deres grundig – totalt 50 forskjellige maskiner. Som et resultat av servicesjekken fikk kunden omfattende dokumentasjon på tilstanden til kjøleaggregatene. Den inneholdt også en anbefaling om hvorvidt en utskifting av kjøleaggregatet er fornuftig, hvilket apparatet som anbefales og hvor stor energisparing en utskifting ville føre til. Hos Voith Turbo i Heidenheim anbefalte Rittal å skifte ut kjøleaggregatene for 21 verktøymaskiner. Avhengig av kravene til kjøleeffekt er Rittals kjøleaggregater i seriene Blue e eller Blue e+ aktuelle som energieffektive alternativer.

Problemfri omstilling

Handlingsanbefalingen i dokumentasjonen omfatter også en tilbakebetalingsberegning som forenkler avgjørelsen om å investere. De ansvarlige hos Voith Turbo ble overrasket: En omstilling til energieffektiv kjøleteknologi lønner seg gjennomsnittlig etter vel to år, ettersom innsparingene i energiforbruk – og energikostnader – ligger på 70 prosent. Dermed tok de avgjørelsen raskt. På i alt 21 verktøymaskiner ble det montert nye kjøleaggregater i seriene Blue e+ og Blue e fra Rittal. Med unntak av enkelte små tilpasninger gikk omstillingsarbeidet helt problemfritt. Takket være de positive erfaringene hos Voith Turbo i Heidenheim vil også andre fabrikker i konsernet skifte til energieffektive kjøleløsninger for verktøymaskinene.

Oversikt

Prosjekt
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Sted
Heidenheim, Tyskland
Bransje
Machine-Building
Utfordring
  • Foretakets mål er 20 prosent energisparing på seks år
Løsning
  • Service- og effektivitetssjekk på 50 forskjellige maskiner, inkludert dokumentasjon
  • Utskifting av 21 kjøleaggregater til Rittal Blue e eller Blue e+
  • Tilbakebetalingstid etter ca. to år