XPAR Vision

IT-støttet overvåkning av produksjonsprosesser

Plastavfall i havene, mikroplast i drikkevannet – plastemballasje har mange problematiske sider. Derimot er glass et emballasjemateriale av høy kvalitet, som kan resirkuleres nærmest i det uendelige. Men for å redusere det høye energiforbruket – og dermed også kostnadene – under glassproduksjonen, må produsentene øke produktiviteten, effektiviteten og påliteligheten i prosessene. For dette formålet benytter de seg av løsninger for prosessinspeksjon og prosessovervåkning fra teknologibedriften XPAR Vision fra Groningen i Nederland. Ved glassproduksjon er ekstreme temperaturer og store mengder støv en av de viktigste utfordringene for de sensible målesystemene. Det trengs altså en IT-infrastruktur som tåler varmen fra glassfremstillingen. XPAR Vision forsyner derfor kundene med servere for bildeanalyseprogrammer i robuste, helklimatiserte Rittal TS-IT-skap. Den kjølemiddelbaserte skapkjølingen Rittal Liquid Cooling Package (LCP) sørger dessuten for effektiv og plassbesparende kjøling selv under svært vanskelige forhold.

Vi har bevisst valgt IT-racker fra Rittal, disse skapene er uslåelige. De gir kundene god IP55-beskyttelse, sikrer en konstant innvendig temperatur, kan utvides i moduler og er enkle og brukervennlige å installere.
Willy Rendering, programvareingeniør hos XPAR Vision

Hastighet og presisjon

Litt forenklet kan man si at en glassfabrikk består av en varm og en kald sone: I den "varme" produksjonssonen formes glødende varmt, flytende glass, før de avkjølte produktene kontrolleres og emballeres i den "kalde" sonen. Vanlige kvalitetskontrollsystemer er gjerne begrenset til den kalde delen av produksjonsprosessen. Kvalitetskontrollsystemet fra XPAR Vision konsentrerer seg derimot om den varme delen av glassproduksjonen. Dermed kan endelig de kvalitetsrelevante faktorene overvåkes i den varme sonen. Slik kan bruken av råstoffer og energi reduseres betydelig, ettersom variasjoner og glasstykkelse kan kontrolleres i det varme produksjonsområdet i fabrikken. For i tillegg til størrelsen, formen og hastigheten på glassdråpene, er vinkelen som glassdråpene treffer formen med helt avgjørende for kvaliteten på sluttproduktene.

IT som hjernen i optimaliseringssystemet

Et høyhastighetskamera registrerer hvordan glassdråpen lander i formen. I løpet av 20 sekunder analyserer et bildebehandlingsprogrammer glassdråpens fall. XPAR-analyseprogrammet behandler dataene før den neste dråpen faller. Willy Rendering, programvareingeniør hos XPAR Vision, forklarer: "Hvis systemet registrerer at formen på en glassdråpe er annerledes, kan det være et tegn på at systemet må vedlikeholdes eller skiftes ut." Rendering kaller bildeanalyseprogrammet og IT-systemet hjernen i systemet. Rittal TS-IT-skap gir den optimal beskyttelse. Derfor leverer XPAR monitoringløsningene til kunden i Rittal TS IT-racker med integrert kjøling. Her benyttes løsningen direkte i produksjonen.

På plass der ting skjer

Systemet må være beskyttet best mulig mot varme, støv og fysisk påvirkning. Dessuten er det viktig for glassprodusentene at systemet er nøkkelferdig, skalerbart og sikkert. Kombinasjonen av sensorer og IT har avgjørende betydning for fremtidens tungindustri. Under ekstreme arbeidsforhold kan intelligent styrte maskiner erstatte deler av det menneskelige arbeidet.

Oversikt

Prosjekt
XPAR Vision
Sted
Groningen, Nederland
Bransje
IT-infrastructure
Utfordring

Kvalitetskontrollsystemer for bruk under ekstreme forhold

Beskyttelse mot varme, støv og fysisk påvirkning

Løsning

Monitorløsning leveres sammen med Rittal TS IT-rack og LCP-kjølemodul

Sikker IP55-beskyttelse mot varme, støv og fysisk påvirkning

Nøkkelferdig system