ene't GmbH

Datasentercontainer fra Rittal – rask og sikker

ene't er en IT-systemleverandør som er spesialisert på energibransjen. Allerede i 2002 merket grunnleggerne av firmaet hvor komplisert det er å beregne strøm- og gasskostnader på energimarkedet. Derfor ville de tilby egnede programvareløsninger for produsenter, nettoperatører og regionale leverandører. I dag er ene't en ledende systemleverandør for den tyske energinæringen. Programvare og tjenester er søylene i forretningsmodellen. Et kraftig, sviktsikkert datasenter er derfor avgjørende for å sikre lønnsomheten i foretaket. Men også de mer enn 500 kundene i energinæringen er avhengige av høy tilgjengelighet på IT-tjenestene. Det sikrer ene't med et eget datasenter i form av en containerløsning fra Rittal.

Vi er veldig fornøyde med containerløsningen fra Rittal, som gjør det enkelt for oss å oppfylle high availability-kravene til datasenter-infrastrukturen.
Roland Hambach, adm. dir., ene‘t GmbH
Data security and high availability play an important role in ene't's business model. Therefore, all components of the data centre are designed redundantly, including the power supply and the internet connection.

Kapasitetsgrensen nådd

Den lynraske veksten viser at ideen bak ene‘t GmbH har vært en suksess: På bare 15 år har antallet medarbeidere steget fra tre til over 100. Samtidig har mange selskaper i energinæringen startet sin egen digitale omveltning, og integrert stadig flere IT-tjenester i sine beregningsprosesser – blant annet tjenester fra ene‘t. Derfor tilbyr foretaket i dag mange applikasjoner i form av Software as a Service (SaaS), slik at kundene får rask og ukomplisert tilgang til applikasjonene via internett. Dermed har kravene til den interne IT-infrastrukturen hos ene‘t blitt stadig større. I 2016 oppnådde de et forretningsvolum som gjorde det nødvendig å innrette et eget datasenter. Det var ikke mulig å bygge ut de eksisterende lokalene, og de ønsket ikke å øke integrasjonen av public cloud-ressurser. Det nye datasenteret skulle kunne realiseres på kort tid, og leve opp til svært høye krav til IT-sikkerhet og sikring mot svikt. Avgjørelsen falt på en datasentercontainer fra Rittal, som ble plassert utendørs på firmaområdet.

Å gjøre det umulige mulig

Prosjektet startet i september 2016. Blant kravene var størst mulig fysisk sikkerhet, redundant dimensjonert infrastruktur, maksimal energieffektivitet og fremfor alt kort leveringstid. Målet var å ta i bruk det nye IT-anlegget i mai 2017. En slik tidsramme er bare realistisk ved bruk av forhåndskonfigurerte komponenter i container-datasenteret som muliggjør risikofri og rask oppbygging av infrastrukturen. På grunnlag av ytelsesdata fra ene't konfigurerte datasenterekspertene hos Rittal to containere med plass til et komplett IT-anlegg, som i dag står plassert på firmaområdet.

Containerne er bygget opp som et moderne inhouse-datasenter. Et kaldgangkabinett for IT-rackene muliggjør energieffektiv klimatisering av IT-systemene. Solcellepaneler på taket forbedrer energibalansen i totalanlegget ytterligere. Kjølingen sikres av seks Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) – luft/vann-varmevekslere ved rackene – i redundant utførelse. Begge containerne har plass til tolv IT-racker, der for øyeblikket fire er i bruk. Dermed har ene't tilstrekkelig kapasitet til å takle den IT-tekniske siden av foretakets vekst.

UPS-systemene seg befinner seg i et separat teknisk rom i containeren. Også disse er dimensjonert redundant, og sikrer IT-drift i opptil tre timer ved hjelp av batterier. Systemet er utviklet på en slik måte at hver server og hver switch forsynes fra to uavhengige strømkilder. Hvis strømmen skulle bli borte i lengre tid, vil et nødstrømaggregat med en dieselreserve for 24 timer forsyne hele systemet.

Et solid grunnlag

Et oksygenreduksjonsanlegg sørger for permanent lavt surstoffnivå inne i containerne, slik at branntilløp blir tilnærmet umulige. For å oppnå dette, senkes oksygeninnholdet til 14 prosent. I tillegg er det installert et brannslukkingsanlegg i det tekniske rommet. Den omfattende Rittal CMC III-monitoringløsningen registrerer sentrale parametere inne i IT-skapene, som temperatur, luftfuktighet, oksygennivå, røykutvikling og åpne dører, og sender meldinger til den sentrale IT-kontrollstasjonen.

Datasikkerhet og høy tilgjengelig spiller en viktig rolle i forretningsmodellen til ene't. Derfor er alle komponenter i datasenteret redundante, inkludert strømforsyningen og internettforbindelsen.

Oversikt

Prosjekt
ene't GmbH
Sted
Hückelhoven, Tyskland
Bransje
IT-infrastructure
Utfordring

IT-støttede prosesser for beregning av strøm- og gasskostnader på energimarkedet

Applikasjoner stilles til rådighet som SaaS

Kraftig og sviktsikkert datasenter med høy tilgjengelighet

Rask realisering og høye krav til IT-sikkerhet, samt redundant dimensjonert infrastruktur og maksimal energieffektivitet

Løsning

2 Rittal datasentercontainere, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Packages), UPS-systemer, Rittal CMC III monitoringløsning, IT-rack, kaldgangkabinetter for IT-rack