thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel bygger ut IT-infrastruktur med Rittal Edge-datasentre

For bare noen år siden utviklet stålfabrikanter nye produkter ved hjelp av innsatskrevende tester i forskningslaboratorier. I dag går det enklere og raskere, ettersom datasystemer tar hånd om en stor del av beregningene. Men det kreves moderne IT-systemer for å evaluere datamengdene på en effektiv måte, slik at time-to-market forkortes og konkurranseevnen styrkes. Ved hjelp av Edge-datasentre fra Rittal bygger thyssenkrupp Steel opp den IT-kapasiteten de trenger direkte på produksjonsstedene, og kan dermed digitalisere mange prosesser i stålproduksjonen. For dette formålet ble det direkte på firmaområdet installert Rittal IT-containere som fungerer som Edge-datasentere med nettskytilknytning.

Rittal Data Center-containere er en avgjørende del av vårt helhetlige sikkerhetskonsept, og oppfyller våre krav til maksimale sikkerhetsstandarder. Edge-datasentrene som ble fremstilt i samarbeid med Rittal, plasserte vi direkte på produksjonsstedene våre, og de kan nå også støtte IoT-scenarioer på en sikker og effektiv måte.
Dr. Michael Kranz, CIO hos thyssenkrupp Steel
With the help of Rittal Edge Data Centers, thyssenkrupp Steel is quickly and flexibly building the IT resources required directly at the production sites to advance the digitization of a wide range of steel production processes.

Installasjon nær produksjonen

Digitaliseringen er en vesentlig del av selskapsstrategien hos thysenkrupp Steel. Dataene som oppstår under digitale prosesser legger grunnlaget for avgjørelser, analyser og prognoser. Det gjør at mengden av data som behandles øker kontinuerlig, og foretaket må dermed tilpasse IT-infrastrukturen. For å oppnå mer datakapasitet, kort latenstid ved tilrettelegging av data, avbruddsfri datatilgjengelighet og systemovergripende sikkerhet, satser selskapet på Edge-datasentre utviklet av Rittal. Edge-systemene er bygget opp i stabile stålcontainere, utstyrt med sikkerhetsdører og med detaljert monitoring for mange relevante parametere, inkludert tilgangskontroll, brannvern og sikkerhet mot svikt. Data Center-containerne er utstyrt med forhåndskonfigurerte komponenter for kjøling og strømforsyning som sikrer risikofri og rask oppbygging av infrastrukturen.

Samarbeid i partnerskap

Ved prosjektstart ble det sammen med thyssenkrupp Steel utført en analyse for hvilke mål som skulle nås med Rittal Edge-datasentrene, og hvilke spesifikasjoner det ville kreve. Med de modulbaserte Rittal Edge-datasentrene fikk thyssenkrupp Steel den fleksibiliteten de trengte for å kunne tilpasse IT-strukturen raskt etter fremtidige behov. Sikker og standardisert IT-infrastruktur med høy tilgjengelighet i produksjonsområdene er et velegnet grunnlag for den økende automatiseringen innen produksjons-IT og en state of the art-datasenterteknologi.

Oversikt

Prosjekt
thyssenkrupp Steel
Sted
Duisburg, Tyskland
Bransje
IT-infrastructure
Utfordring

Digitalisering av produksjonsnære prosesser for sikker, standardisert IT-infrastruktur med høy tilgjengelighet

Store datamengder, raskt datatilgjengelighet med lav latenstid

Styrket automatisering av produksjons-IT

Løsning

Rittal Data Center Container (RDCC) med forhåndskonfigurerte komponenter for kjøling og strømforsyning for rask oppbygging av infrastruktur

Installasjon som Edge-datasenter direkte på firmaområdet

Høy fysisk sikkerhet