RiDiag

For diagnose og analyse av kjøleenheter og chillere

RiDiag er en programvare for diagnostisering og analyse av kjøleaggregater og chillere for å sikre forskriftsmessig drift og for å forenkle vedlikehold og diagnostisering basert på systemmeldinger.

Oversikt over RiDiag-versjonene:

RiDiag III

For analyse og utvidet parameterisering av alle Rittal kjøleaggregat og chillere i Blue e+ serien: Med RiDiag III kan alle parameterinnstillinger og innstillinger gjøres på enheten, i tillegg til alle systemmeldinger kan vises i vanlig tekst med hjelpetekst. Service- og reservedelforespørsler kan sendes direkte fra programvaren. Med RiDiag III er det bl.a. mulig å analysere alle lagrede enheter og komponentdata med inntil to års tilbakevirkende kraft (tilleggsfunksjon). Tilkoblingen skjer via en USB til Micro-USB-kabel (ikke inkludert).
 

RiDiag II

Parameterisering og utvidede innstillinger for alle Rittal kjøleaggregat i Comfort- og Blue e-serien: Med RiDiag II kan du angi parameterinnstillinger og avanserte innstillinger på enheten. I tillegg kan du lese av feilminnet. Langtidsdata kan samles inn og analyseres av enheten. Tilkoblingen gjøres med en spesiell kabel som er inkludert i leveransen for 3159.100.
 

RiDiag I

For parameterisering og diagnose av alle Rittals kjøleaggregat med microcontroller. Med RiDiag I kan du angi parameterinnstillinger på enheten. I tillegg kan du lese av feilminnet. Tilkoblingen gjøres med en spesiell kabel som er inkludert i leveransen for 3159.000.