RiZone - Overvåkings- og administrasjonsprogramvare

Perfekt systemstøtte for IT-infrastrukturkomponenter

RiZone er administrasjonsplattform (DCIM) for alle komponentene i et datasenters infrastruktur, fra serverskap, strømforsyning og distribusjon, til kjøling og sikkerhetssystem.

Den enkle, raske konfigurasjonen gjør RiZone til den ideelle administrasjonsplattform (DCIM) løsningen for datasentre i alle størrelser.

 • Den fysiske datasenterinfrastrukturen (OT-enheter) er integrert i et Data Center Infrastructure Management-system (DCIM-system)
 • RiZone støtter SNMP V1/V2C og SNMP V3
 • Enkel konfigurering
 • Automatisk registrering av Rittal komponenter
 • Workflow-Editor for brukerdefinerte scenarier (hva skjer hvis …)
 • Øk sikkerheten og påliteligheten ved det logiske bildet av driftskonseptet i RiZone
 • Energioptimalisering i datasenteret
 • Integrering av SNMP-kompatible tredjepartsutstyr

Registrering av alle SNMP-kompatible IT-infrastrukturkomponenter.

Egen SQL-database eller tilkobling til eksterne MS-SQL- og Oracle-databaser.

 • Overvåking av datasenterets kapasitetsutnyttelse
 • Redundansovervåkning av klimakontroll og strømforsyning
 • Bestemme den optimale monteringsposisjonen for serveren
 • Optimalisering av kapasitetsutnyttelse og tilgjengeligheten til datasenteret
 • Forhåndskonfigurasjon av RiZone-prosjekter
 • Støtter Rittal CMC III-komponenter og RiMatrix S
 • Enkel utskifting av komponenter med dra-og-slipp
 • Sentral administrasjon av tilgangsdata og PIN-koder
 • Engangs PIN funksjon
 • PIN nødfunksjon
 • 2-veis autorisasjon
 • Granulær brukeradministrasjon i RiZone
 • Støtter indekseringstjenester

Den virtuelle RiZone-anvendelsen er tilgjengelig i industristandarden OVF.

 • RiZone Server kan inngå i en indekseringstjeneste
 • RiZone-brukere kan inngå i en indekseringstjeneste
 • Sentral administrasjon av adgangskontroll via RiZone
 • Administrasjon av transponderkort
 • Sentral administrasjon av adgangsdata
 • Importfunksjon

RiZone pluss Rittal-komponenter gir systemløsning med maksimal energieffektivitet.