Smart Service

Intelligent og fremtidsrettet

Økt systemtilgjengelighet og optimaliserte serviceprosesser for Blue e+ kjøleaggregat

Rittal Smart Service kombinerer IoT-kompatible produkter og sensorer fra Rittal og muliggjør intelligent vedlikehold av kjøleenhetene dine. Dra nytte av vår ekspertise og bruk fjerndiagnose for å øke systemtilgjengeligheten. Smart Service portalen har et bredt spekter av funksjoner og fordeler:

Dine fordeler

 • Asset Management og full kontroll over vedlikeholdstiltak
 • Visualisering av enhetsdata via nettportal (tilstandsovervåking)
 • Tilgang til drifts- og temperaturverdier
 • Oversikt over energiforbruk og effektivitetsanalyser
 • Situasjonsanbefalinger basert på produsentens ekspertise 

Dine fordeler

 • Øker systemets tilgjengelighet
 • Øker serviceeffektiviteten med behovsstyrt vedlikehold
 • Rask problemanalyse og feilsøking gjennom fjerndiagnose og rådgivning

 

Smart Service Level – individuell og behovsstyrt service

Integrering av Smart Service kan til enhver tid konfigureres individuelt og tilpasses dine behov. På denne måten tilpasses riktig servicenivå med ønsket utvalg av service for hver kunde.

Rittal Smart Service omfatter tre servicenivåer som bygger på hverandre, og omfatter det foregående servicenivået.

 • Tilgang til din personlige Smart Service Portal

 • Situasjonsavhengige handlingsanbefalinger

 • Rådgivning fra Rittals Serviceekspert

Du får tilgang til Smart Service Portalen, inkludert visning av nettverksenheter og enhetsstatus, samt energieffektivitetsrapporter og -analyser. Du kan også be om en fjerndiagnose fra Rittal, for situasjonsrelaterte anbefalinger for tiltak fra en Rittal Serviceekspert. Du kan også konsultere våre serviceeksperter for en rask, fjerndiagnose og få personlig og optimal rådgivning.

 • Servicenivå 1 – Remote Diagnostic Service

 • Utvidet med tilstandsovervåkning utført av Rittal Serviceeksperter

Rittal Serviceeksperter tar seg av overvåkingen av de nettverkstilkoblede enhetene som er koblet til Smart Service, og informerer deg proaktivt om nødvendige tiltak og kritiske feil for å sikre at systemet ditt er tilgjengelig.
Eventuelle nødvendige vedlikeholdstiltak bestilles separat av deg, slik at du til enhver tid har full kontroll over tiltak og kostnader.

 • Servicenivå 2– Smart Monitoring

 • Utvidelse av individuell og modulær vedlikeholdsavtale

 • Automatisert servicegjennomføring

Fordelene med Remote Diagnostic Service og Smart Monitoring kombineres på dette servicenivået med en konvensjonell serviceavtale. Individuelle vedlikeholdstiltak trenger ikke bestilles separat, da de er fastsatt i din individuelle serviceavtale.

De intelligente Blue e+ kjøleaggregatene passer perfekt inn i konseptet vårt. Nettverket til maskinene våre gjør det mulig å kontrollere produksjonen ved hjelp av tilgjengelige data i sanntid, og dermed forbedre vedlikeholdsperioder og energieffektivitet. Muligheten til å integrere Blue e+ aggregatene i vårt eget verktøy, “the@vanced”, i tillegg til Rittal Smart Service, har overbevist oss.
Donatus Weber, Dr.-Ing., Kampf Schneid- & Wickeltechnik

Datasikkerhet

Rittal legger stor vekt på beskyttelse av og sikkerhet for dine data. Rittal Smart Service fungerer utelukkende med kryptert og enveis tilkobling, og overfører dataene til et sertifisert datasenter i Friedhelm Loh Group i Tyskland.

Rittal Smart Service – Platform Ready

Rittal Smart Service kan også brukes på Siemens MindSPhere-plattformen med Rittal Smart Service MindApp.