Godkjenninger

Rittals produkter tilfredsstiller anerkjente kvalitetskrav verden over

Alle komponenter gjennomgår de strenge testene iht. internasjonale forskrifter og standarder. Den gjennomgående høye produktkvaliteten sikres gjennom et omfattende kvalitetsstyringssystem. Regelmessige produksjonskontroller av eksterne testinstitusjoner garanterer at globale standarder er fulgt.

Sertifikat

Produktsertifiseringer og godkjenninger er vesentlige forutsetninger for global aksept innen industriproduksjon.

Godkjenningene av Rittal standardprodukter kan dokumenteres på forskjellige måter. Følgende oversikt over internasjonale produktgodkjenninger og testinstitutter viser det brede spekteret av sertifisert Rittal-kvalitet.

Viktige godkjenninger (som UL, CSA, TÜV, VDE) er vist direkte på typeskiltene til standardproduktene.

Dette er av stor betydning for påfølgende godkjenning av hele systemet, da kontrollørene kontrollerer typeskiltene til de enkelte komponentene.

Et stort antall Rittal-produkter har internasjonalt anerkjente godkjenninger og tillatelser.

Disse produktene er utstyrt med typeskilt med serienummer og godkjenningsmerke som UL, CSA osv. Dette regnes som godkjenningsbevis. Om og hvilke godkjenninger et produkt har, er beskrevet på de respektive bestillingssidene i Rittal-håndboken for det respektive produktet. På internett finner du denne informasjonen i produktområdet.

I tillegg er det ofte tilstrekkelig å angi godkjenningsorganet og godkjenningsnummeret som Rittal-produktene er registrert hos.

Dette godkjenningsnummeret finnes enten i håndboken eller kan bestilles fra teknisk støtte.

En kopi av godkjenningsertifikatet kan innhentes fra teknisk støtte for å bevise produktgodkjenninger eller for egen systemdokumentasjon.

Du finner sammenhengen mellom produkter og godkjenningsmerker i våre kataloger og brosjyrer.

I tillegg kan du be om å få disse dokumentene fra din respektive kontaktperson i Rittal eller fra inside sales & support.

 

Godkjenningsmerke

Et stort antall Rittal-produkter har internasjonalt anerkjente godkjenninger og tillatelser. I det følgende vil vi gi deg en kort oversikt over godkjennings- og testmerkene og deres betydning.

UL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Recognition Mark
For produkter som er testet og godkjent i USA (f.eks. Rittal kjøle- og klimaenheter osv.)

CUL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Recognition Mark
For produkter testet og godkjent i Canada (f.eks. Rittal kjøle- og klimaenheter osv.)

CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Recognition Mark
Kombinasjonsmerke – for produkter testet og godkjent i USA og Canada

CUL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Listed Mark
For produkter testet og godkjent i Canada

CUL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Listed Mark
For produkter testet og godkjent i Canada

CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Listed Components
Kombinasjonsmerke – for produkter testet og godkjent i USA og Canada

CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (USA) Listed Components
Kombinasjonsmerke – for produkter testet og godkjent i USA og Canada

CSA – Canadian Standards Association (Canada)
For produkter testet og godkjent i Canada (f.eks. Rittal skap)

CSA – Canadian Standards Association (Canada)
For NRTL (= Nationally Recognized Testing Laboratory) produkter testet og godkjent for det amerikanske markedet

CSA – Canadian Standards Association (Canada)
For NRTL (= Nationally Recognized Testing Laboratory) produkter testet og godkjent for det amerikanske markedet og Canada

VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker (Deutschland)
Godkjenningsmerke for komponenter (for eksempel er Rittal skap testet og typegodkjent av VDE som tomt skap)

VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker (Deutschland)
Godkjenningsmerke for apparater og installasjonsmateriell

VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker (Deutschland)
EMC – godkjenningsmerke (f.eks. Rittal HF-skap)

TÜV – Technischer Überwachungsverein
Godkjenningsmerke for produkttjenester (Rittal -skap er testet og godkjent av TÜV som tomme skap)

TÜV NORD GS – Geprüfte Sicherheit
Dette godkjenningsmerket gjelder bare i forbindelse med merke for prøvested (f.eks. RWTÜV-GS, VDE-GS osv.)

TÜV NORD – Baumuster geprüft
Typegodkjenningsmerke

EX – Identifisering av driftsmiddel med godkjenning fra et teststed
Rittal EX-skap er godkjent av PTB i Braunschweig. PTB-sertifikatet anerkjennes av alle CENELEC-medlemsland.

GL – Germanischer Lloyd (Tyskland)
Godkjenningsmerke for skipsregister for ubegrenset bruk innenfor konstruksjonsreglene til Germanischer Lloyd

LR – Lloyds Register of Shipping (Storbritannia)
Skipsregister godkjenningsmerke

DNV – Det Norske Veritas (Norge)
Godkjenningsmerke fra skipsregister

MRS – Russian Maritime Register of Shipping (Russland)
Godkjenningsmerke fra skipsregister

BV – Bureau Veritas (Frankrike)
Godkjenningsmerke fra skipsregister

EAC – Eurasian Conformity (Russland)
Samsvarsmerke for obligatorisk sertifisering for det russiske markedet

CE – Communauté Européen (EU)
Merke som identifiserer at produktet oppfyller sikkerhetskravene i EU.

The UKCA marking is a new UK product marking that is used for goods being placed on the market in Great Britain.
Les mer

ESSA – European Security Systems Association e.V.
ECB•S – European Certification Body Security

IECEE/IECEE CB Scheme
IEC CB-skjemaet (IEC-systemet for samsvarsvurderingssystemer for elektroteknisk utstyr og komponenter) er en multilateral avtale som gir markedstilgang for produsenter av elektriske og elektroniske produkter.

CCC – China Compulsory Certification
CCC er et sertifiseringssystem som er gyldig i Folkerepublikken Kina.