Handlekurv

Intensive EM-felt

Skjerming mot spesielt intensive elektromagnetiske interferensfelter

Spesielt intensive elektromagnetiske interferensfelter kan oppstå, for eksempel med mikrobølgetørking, gnisterosjonssystemer og høyfrekvente sveiseanlegg. Normale standardkapslinger fra Rittal er ofte ikke tilstrekkelig i slike tilfeller. I stedet anbefaler vi å bruke Rittals EMC-kapsling.

Hvordan vi oppnår høy skjermingseffekt

Overflaten på kapslingene kobles til hverandre på en elektrisk ledende, hovedsakelig slot-free måte ved hjelp av en ledende spesielltetning. De innvendige flatene og tetningskantene forblir uten maling. Aluminium-sink belegget til basematerialet gir korrosjonsbeskyttelse.

Alle kapslingene som er i bruk er bare så gode som maskineringen sin!

Der det er utskjæringer for visningsområder og klimastyring, må man sørge for å bevare skjermingseffekten (skjermede vinduer, trådnettinger, gitterstrukturer).

  • Skjermingseffekten er fremstilt som følger:

    Screeningdempingsdiagrammet påtvinger svekkelsen av feltene ved kapslingen på en logaritmisk skala i forhold til frekvens.

  • 20 dB screeningdemping tilsvarer en svekkelse med en faktor på 10
  • 40 dB screeningdemping tilsvarer en svekkelse med en faktor på 100
  • 60 dB screeningdemping tilsvarer en svekkelse med en faktor på 1000
  • etc.