Handlekurv

Spar miljøet og følg reglene med Rittal

03.02.2020. Fra og med den 1. januar 2020 forbys bruken av visse kjølemedier. Samtidig innføres nye forordninger og regler for drift, service og merking av kjøle- og klimakontrollsystemer.

EUs krav

Bakgrunnen er EUs forordning EU/517/2014 om fluorholdige klimagasser («F-gassforordningen»), som har vært i kraft siden 1. januar 2015. EU-forordningen fokuserer på gradvis begrensning av mengden F-gasser for å redusere deres påvirkning på den globale oppvarmingen. F-gasser brukes blant annet som kjølemedium i kjøleenheter og klimakontrollsystemer.

Målet er å redusere de industrielle utslippene med 70 prosent frem til år 2030 i forhold til nivåene på 1990-tallet. Det betyr at utslippene av F-gasser i EU må minskes med 70 millioner tonn karbondioksidekvivalenter (CO2e) til 35 millioner tonn CO2e i år 2030. Fra og med 1. januar 2020 blir det derfor forbud mot bruk av kjølemedier med en GWP (Global Warming Potential) som er større enn 2500. Et kjølemediums GWP-faktor angir hvor stor drivhuseffekt utslippet fra én kilo av kjølemediet har i forhold til utslippet fra én kilo karbondioksid (CO2).

Rittal, som er en ledende leverandør av kjøle- og klimakontrollsystemer for kapslinger som brukes i industri og IT, har i flere år utviklet utstyr for høyere energieffektivitet og lavere miljø- og klimabelastning, og helt i tråd med

F-gassforordningen. Typisk er den nye høyeffektive generasjonen av kjøleenheter og kjølere under navnet Rittal Blue e+, som gjennom innovativ teknologi reduserer behovet for energi til kjølingen med opptil 75 prosent. Aggregatene drives med en hermetisk lukket kjølekrets og bruker et godkjent kjølemedium, slik at de oppfyller kravene i F-gassforordningen.

Rittal F-gasskalkulator gjør det tydelig

Operatører av kjøleutstyr med en definert mengde kjølemedium vil bli forpliktet til å utføre regelmessige lekkasjetester. Operatørene kan enkelt fastsette i hvor stor utstrekning et eksisterende system påvirkes av konsekvensene av F-gassreguleringen ved hjelp av Rittal F-gasskalkulator.

Dette nettverktøyet beregner GWP-verdien og den tilsvarende karbondioksidekvivalenten basert på typen kjølemedium som er valgt og på mengden kjølemedium som brukes. Karbondioksidekvivalenten avgjør hvilke tiltak operatøren må treffe for å overholde forordningen. Lovlighet av påfylling av kjølemedium ved lekkasje samt praktiske råd for driften av det nåværende systemet vises også.

Mer om forordningen

Ved årsskiftet innføres dessuten nye og endrede forskrifter for vedlikehold, service, lekkasjekontroll, sertifisering, avhending og merking av berørt kjøleutstyr. Rittal gir detaljert informasjon om F-gassforordning EU/517/2014 i en hvitbok.

Rittal tilbyr service og kundestøtte

Som servicepartner tilbyr Rittal rådgivning til brukere av kjølesystemer: Fra å avgjøre statusen på eksisterende systemer, beregne deres effektivitet, skape en handlingsplan og illustrere potensielle besparelser, til installasjon og idriftsetting av nye systemer og serviceavtale på installerte enheter.

Bildetekst:

(fri192024500.jpg): Rittal F-gasskalkulator https://www.rittal.com/de_de/f-gase/rechner.php?lang=en hjelper operatører med å beregne tilsvarende karbondioksidekvivalent basert på GWP-verdien og mengden av kjølemedium som brukes. Denne verdien avgjør hvilke tiltak operatøren må treffe for å overholde EU-forordning EU/517/2014.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------