Lukk 
SisKon Systems Enginering

Taskenska 4a
1000 Skopje

Telefon: +389 (2) 3062 423
Faks: +389 (2) 3061 250
E-post: siskon@siskon.com.mk
Nettsted: http://www.siskon.com.mk