Handlekurv

Innvendig utbygging

 • Montasjeplater
  Montasjeplater

  Montasjeplater som supplement for kapslingene og skapene som ikke har montasjeplate inkludert i leveransen. Delmontasjeplater og delmontasjelater for Rittal skapsystemer gir ekstra montasjeflater i bredde, høyde og dybde.

  Mer

 • Skinnesystemer
  Skinnesystemer

  Med skinnesystemer nås hvert ønskelig punkt inne i rammen. Ekstra montasjenivåer, forskjellige funksjoner som bæreskinner eller C-profilskinner – den individuelle utbyggingen er ubegrenset.

  Mer

 • Montasjeelementer
  Montasjeelementer

  Allsidig festetilbehør, som burmuttere, skyvemuttere, skruer og forskjellige montasjeelementer for komfortabel og effektiv utbygging av skapet.

  Mer

 • Apparathyller
  Apparathyller

  På skaprammen eller 19"-nivået er det muligheter for oppbevaring og plassering. Teleskopskinner og håndtak supplerer utvalget i apparathyllene som monteres delvis uten verktøy i IT-rack, serverskap, veggfordelere og industriskap.

  Mer

 • EMC
  EMC

  Beskyttelsen til standard apparatskap mot elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt kan økes ytterligere med systemtilbehør. Tiltak er å forbedre skjermvirkningen med optimal potensialutligning eller kontaktering av kabelskjermer så nær kabelinntaksstedet som mulig.

  Mer

 • Innvendig utbygging for jordskjelvutsatte områder
  Innvendig utbygging for jordskjelvutsatte områder

  Tilbehør for skapsystemer til bruk for jordskjelvsone 1, 2, 3 og/eller 4 iht. Telcordia GR 63-CORE.

  Mer

 • Jording
  Jording

  Jordingsmateriell for å bygge opp en sikker jordlederforbindelse for å oppfylle spesifikasjonene til VDE og lavspenningsdirektivene. Enkelte jordingsbånd eller komplettsystemer som er direkte tilpasset til kapslingssystemer for rammejording eller på jordingsskinner.

  Mer

+
[X] Lukk

Obligatorisk