Produkter

category

Omfattende tilbehørsprogram for innvendig utbygging av skapsystemer og IT-rack, som f.eks. montasjeplater, skinnesystemer, festeelementer, apparathyller, systembelysning, EMC- og jordingstilbehør, stikkontaktlister

Innvendig utbygging

Montasjeplater

Montasjeplater som supplement for kapslingene og skapene som ikke har montasjeplate inkludert i leveransen. Delmontasjeplater og delmontasjelater for Rittal skapsystemer gir ekstra montasjeflater i bredde, høyde og dybde.

Innvendig utbygging

Skinnesystemer

Med skinnesystemer nås hvert ønskelig punkt inne i rammen. Ekstra montasjenivåer, forskjellige funksjoner som bæreskinner eller C-profilskinner – den individuelle utbyggingen er ubegrenset.

Innvendig utbygging

Montasjeelementer

Allsidig festetilbehør, som burmuttere, skyvemuttere, skruer og forskjellige montasjeelementer for komfortabel og effektiv utbygging av skapet.

Innvendig utbygging

Apparathyller

På skaprammen eller 19"-nivået er det muligheter for oppbevaring og plassering. Teleskopskinner og håndtak supplerer utvalget i apparathyllene som monteres delvis uten verktøy i IT-rack, serverskap, veggfordelere og industriskap.

Innvendig utbygging

EMC

Beskyttelsen til standard apparatskap mot elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt kan økes ytterligere med systemtilbehør. Tiltak er å forbedre skjermvirkningen med optimal potensialutligning eller kontaktering av kabelskjermer så nær...

Innvendig utbygging

Innvendig utbygging for jordskjelvutsatte områder

Tilbehør for skapsystemer til bruk for jordskjelvsone 1, 2, 3 og/eller 4 iht. Telcordia GR 63-CORE.

Innvendig utbygging

Jording

Jordingsmateriell for å bygge opp en sikker jordlederforbindelse for å oppfylle spesifikasjonene til VDE og lavspenningsdirektivene. Enkelte jordingsbånd eller komplettsystemer som er direkte tilpasset til kapslingssystemer for rammejording eller på...