LED-lyslist for CMC III

For statusvisning i farger inne i et nettverks-/serverskap. Hvis det oppstår en feil, skifter lyslisten til den innstilte fargen.