Kjøleaggregater for takmontering for kjøling av IT-utstyr

Aktiv systemskapkjøling for tapseffekter inntil 3 kW. Settpunktavhengig regulering av servertilførselslufttemperaturen.