Brannvarslings- og slukkeanlegg DET-AC III Master

DET-AC Plus er et kompakt brannvarslings- og aktivslokkeanlegg med aspirasjonssystem, montert i en høydeenhet.