Strømskinnebearbeiding CW 120-M

Den mobile produktløsningen for strømskinnebearbeidelse egner seg for eksakt, rask og ergonomisk bøying, stansing og kutting av samleskinner direkte på arbeidsstedet. Den integrerte presisjonslaseren letter bøye- og stanseprosessen.