Inteligentny serwis

Inteligentny i przygotowany na wyzwania przyszłości

Zwiększenie dostępności maszyn i optymalizacja procesów serwisowania klimatyzatorów Blue e+

Rittal Smart Service łączy produkty IoT i czujniki Rittal, co pozwala na inteligentną konserwację klimatyzatorów. Warto skorzystać odpowiednio wcześnie z doświadczenia producenta w ramach zdalnej diagnostyki, zwiększając niezawodność urządzeń. Smart Service Portal oferuje rozmaite funkcje i korzyści:

Zalety

 • Asset Management i sterowanie działaniami serwisowymi
 • Wizualizacja danych urządzeń na portalu internetowym (Condition Monitoring)
 • Dostęp do charakterystyk eksploatacyjnych i temperaturowych
 • Przegląd zużycia energii oraz analizy efektywności
 • Odpowiednie do sytuacji zalecenia działań z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia producenta

Korzyści

 • Zwiększenie dostępności urządzeń
 • Zwiększenie efektywności serwisu dzięki dopasowaniu prac konserwacyjnych do potrzeb
 • Szybka analiza i usuwanie problemów za pomocą zdalnej diagnostyki oraz porad

Inteligentny serwis – indywidualne, dopasowane do potrzeb usługi

Ustawienia integracji Smart Service można w każdej chwili indywidualnie skonfigurować i dopasować do swoich potrzeb. Każdy klient ma możliwość wyboru odpowiedniego poziomu usługi z żądanym zakresem świadczeń.

W Rittal Smart Service przewidziano 3 poziomy usługi, które są ze sobą powiązane, a każdy następny poziom obejmuje wszystkie świadczenia z poziomu poprzedniego.

 • Dostęp do osobistego portalu Smart Service

 • Odpowiednie do sytuacji zalecenia działań od ekspertów Rittal

 • Porady ekspertów serwisu Rittal

Otrzymują Państwo dostęp do portalu Smart Service Portal z wizualizacją własnych urządzeń w sieci, ich stanami oraz możliwością generowania raportów i analiz efektywności. Poza tym uzyskujesz możliwość zlecania Rittal zdalnej diagnostyki i otrzymywaniu od ekspertów serwisu Rittal zaleceń działania dopasowanych do konkretnej sytuacji.
Dodatkowo korzystasz z możliwości pomocy ekspertów serwisu Rittal w celu szybkiego przeprowadzania zdalnej analizy i otrzymujesz indywidualne, optymalne porady.

 • Serwis na poziomie 1 – Remote Diagnostic Service

 • Poszerzony o monitorowanie stanów przez ekspertów Rittal

Eksperci serwisu Rittal przejmują monitorowanie podłączonych do sieci, zintegrowanych ze Smart Service urządzeń i aktywnie informują klienta o krytycznych błędach oraz niezbędnych działaniach w celu zapewnienia maksymalnej dostępności urządzeń.
Zlecanie niezbędnych działań konserwacyjnych odbywa się osobno, co pozwala zachować pełną kontrolę nad związanymi z tym kosztami i działaniami.

 • Serwis na poziomie 2 – Smart Monitoring

 • Poszerzony o indywidualną i modułową umowę serwisową

 • Zautomatyzowana realizacja zadań serwisowych

Na tym poziomie połączono zalety Remote Diagnostic Service i Smart Monitoring z klasyczną umową serwisową. Osobne zlecanie poszczególnych działań serwisowych nie jest już konieczne, są one ustalane w indywidualnej umowie serwisowej.

Inteligentne klimatyzatory Blue e+ są idealnie przygotowane do takich działań serwisowych. Połączenie naszych maszyn z siecią umożliwia kierowanie produkcją dzięki danym dostępnym w czasie rzeczywistym oraz skraca czasy konserwacji i poprawia efektywność energetyczną. Przekonała nas możliwość zintegrowania rodziny urządzeń Blue e+ z naszym własnym narzędziem „the@vanced” oraz oferta Smart Service Rittal.
Donatus Weber, dr. inż., Kampf Schneid- & Wickeltechnik

Bezpieczeństwo danych

Rittal przykłada dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych. Rittal Smart Service działa wyłącznie na szyfrowanych, dwukierunkowych połączeniach, a dane są przesyłane do certyfikowanego centrum danych Friedhelm Loh Gruppe w Niemczech.

Rittal Smart Service – platform ready

Z Rittal Smart Service można korzystać również na platformie Siemens MindSPhere jako Rittal Smart Service MindApp.