do nowej strony rittal.pl
Koszyk

Pliki Cookies

Użycie plików cookies

Udzielając wcześniejszej zgody, zgadzasz się, abyśmy łączyli Twoje dane kontaktowe z posiadanymi już przez nas danymi dotyczącymi Twoich wcześniejszych wizyt i czynności na naszej stronie internetowej. Czyniąc to będziemy wykorzystywali zarówno dane generowane podczas Twoich przyszłych wizyt oraz dane zebrane przez nas podczas Twoich wcześniejszych wizyt na naszej stronie internetowej, chyba że nie wyraziłeś na to zgody.

Udzielając wcześniejszej zgody, zgadzasz się również, abyśmy sprawdzili za pośrednictwem SalesManago, wykorzystując przeznaczony do tego interfejs portalu Twitter, czy istnieje nazwa użytkownika portalu Twitter (Twitter handle) dla Twojego adresu e-mail (polityka prywatności). Jeżeli tak, dodamy tę nazwę użytkownika do Twoich danych kontaktowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją lub z Oświadczeniem o ochronie danych portalu Twitter, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dezaktywować tę funkcję.

Będziemy przechowywali Twoje dane wyłącznie przez okres, w którym będziesz korzystał z naszych ofert oraz po Twojej ostatniej wizycie lub jakimkolwiek innym kontakcie z Tobą. Prosimy o zapoznanie się z „Oświadczeniem o ochronie danych” , aby dowiedzieć się, jak odwołać wcześniej udzielone zgody oraz zapoznać się ze swoimi prawami do informacji, korekty i usunięcia swoich danych.

  • Odmowa zbierania plików cookies - (Google Analytics)

    Stosujemy te pliki cookies w celu analizy strony internetowej – aby wiedzieć, w jaki sposób strona ta jest wykorzystywana i poprawić jakość korzystania z niej. Ten odnośnik prowadzi do wtyczki do przeglądarki, która zapobiega zbieraniu danych przez Google Analytics.

  • Odmowa zbierania danych przez SalesManago

    Te pliki służą do wyświetlania treści na naszych stronach internetowych dostosowanej do Twoich zainteresowań, tym samym poprawiając jakość korzystania ze strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zbieranie przez SalesManago prosimy o email w tej sprawie na adres: marketing@rittal.pl . Więcej informacji dotyczących zbierana danych osobowych znajduje się w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych .