Koszyk

Budowa centrów obliczeniowych

Jako pomieszczenia bezpieczeństwa IT i sejfy Rittal oferuje szeroką gamę produktów zabezpieczenia technicznego IT – od ochrony podstawowej po ochronę wysokiej dostępności. Certyfikowane rozwiązania chronią przed pożarem, wodą, pyłem, gazami pożarowymi i nieupoważnionym dostępem.

Dzięki rozwiązaniu „pomieszczenie w pomieszczeniu” można inwestować i rozbudowywać się według własnych potrzeb; możliwość demontażu i ponownego montażu zapewniają elastyczność i bezpieczeństwo inwestycji.