Lista życzeń

Jakość badana laboratoryjnie

„Test the Best”

Zarządzanie jakością Rittal ponad granicami

Obszary zastosowania innowacyjnych produktów Rittal stają się coraz bardziej różnorodne, a wymagania coraz bardziej złożone.

Tylko konsekwentne zarządzanie jakością gwarantuje ciągłe ulepszanie produktów, usług i procesów wewnętrznych. Partnerzy Rittal odnoszą w ten sposób korzyści dzięki niezmiennym wysokim standardom, idealnemu spełnieniu ich oczekiwań oraz możliwości nieograniczonego korzystania ze wszystkich produktów na całym świecie.

Rezultatem konsekwentnej filozofii jakości Rittal są uznane na całym świecie certyfikaty, np.DIN EN ISO 9001:2008.

Decydujące znaczenie dla otrzymania certyfikatów ma odpowiedzialne obchodzenie się z cennymi surowcami oraz ochrona ludzi i środowiska naturalnego. Za to przekonujące połączenie ekonomii z ekologią firma Rittal otrzymała certyfikat zgodności z DIN EN ISO 14001/2004 oraz OHSAS 18001:2007.

Światowy wzór dla najwyższych standardów produktowych

Realizacja naszej konsekwentnej filozofii jakości przekłada się na uznawane na całym świecie certyfikaty. Oprócz obszernych certyfikacji produktowych zgodnych ze światowymi standardami, akredytacji laboratorium jakości wydanej przez Niemieckie Centrum Akredytacji DAkkS i przez Underwriters Laboratories UL system zarządzania jakością firmy Rittal posiada również certyfikat wydany przez spółkę SQS (Swiss Association for Quality and Management Systems) i jest stosowany na całym świecie. W ten sposób osiągamy nasz cel, jakim jest oferowanie naszym partnerom na całym świecie tych samych dobrych usług i produktów.

Metody kontroli

Jakość pod kontrolą – zorientowana na klienta, praktyczna i zgodna z najnowszym stanem techniki!

Każdego dnia od nowa w firmowych laboratoriach jakości systemy szaf sterowniczych i obudów Rittal muszą udowadniać, że dzięki bezkompromisowemu spełnianiu wysokich standardów zapewniają Klientom maksymalne korzyści.

 • Przez cały czas idealne ekranowanie

  Produkty Rittal w laboratorium testowym EMC

 • Lodowate zimno

  Symulacja ekstremalnych warunków klimatycznych w komorach zimna i ciepła

 • Stabilne oddziaływania

  Mechaniczny test obciążeniowy za pomocą sił dociskowych i naprężeniowych

 • Z dokładnością do jednej tysięcznej milimetra

  Wymiarowanie 3D

 • Kurz bez szans

  Test pyłoszczelności wg PN-EN 60529, IP 54 oraz IP 64

 • Pełny kontakt

  Kontrola oporu połączeń przewodów ochronnych oraz izolacji według normy PN-EN 50298

 • Wodoszczelność

  Test strumieniem wody zgodnie z normą PN-EN 60529 lub UL 50

 • Totalna dokładność

  Jakość podczas produkcji