Lista życzeń

Produkty chroniące środowisko

Produkty chroniące środowisko w firmie Rittal

Informacje na temat ochrony środowiska w Rittal

 • AA-TL035 – lista zakazów i deklaracji Rittal

  Listę zakazów i deklaracji Rittal AA-TL035 można pobrać w języku niemieckim lub angielskim – znajduje się po prawej stronie.

 • RoHS & WEEE

  RoHS Compliance

  All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

  WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

  We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

 • REACH

  Rejestracja, ocena, dopuszczenie i ograniczenie stosowania substancji chemicznych

  Czym jest REACH?
  Rejestracja, ocena i autoryzacja (dopuszczenie) chemikaliów są regulowane nowym rozporządzeniem dot. substancji chemicznych obowiązującym w UE.

  Kluczowe kwestie:

  • Jasne regulacje dot. rejestracji i dopuszczenia „chemikaliów”. Stare „substancje” (chemikalia) muszą być rejestrowane przez producentów/importerów po przekroczeniu produkcji/importu w wysokości jednej tony rocznie. Rejestracji można dokonać wyłącznie w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).
  • Ciężar dowodu spoczywa po stronie producenta „chemikaliów”. W rozumieniu REACH producent ma obowiązek „aktywnie” poinformować swoich Klientów o stosowaniu „budzących obawy materiałów” wzgl. zaproponować alternatywę. Oznacza to, że firma Rittal musi zostać „aktywnie” poinformowana przez swoich dostawców, a następnie Rittal ma obowiązek „aktywnie” poinformować swoich Klientów.
  • No data – no market (brak rejestracji – zakaz dystrybucji)

 • Informacje własne na temat ozonu

  Produkty klimatyzacyjne firmy Rittal spełniają postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

  Stosowane przez nas czynniki chłodnicze są na bazie organicznej i nie zawierają freonów. Nie posiadają cząsteczek chloru, a ich potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) wynosi zero.

  Rittal stosuje następujące czynniki chłodnicze:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Czynniki te nie należą do substancji objętych rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, nie należą też do grupy halonów. Poniższe produkty firmy Rittal są wypełniane czynnikami chłodniczymi:

  • Klimatyzatory szaf sterowniczych (R134a)
  • Klimatyzowane drzwi, szafy i ściany boczne (R134a)
  • Agregaty chłodzenia cieczy (R134a, R407C lub R410A)

  Dalsze informacje dotyczące czynników chłodniczych stosowanych przez Rittal znajdują się w kartach charakterystyki.

 • Ustawa o bateriach BattG

  Informacje dla Klientów na temat zwrotu baterii przemysłowych

  Firma Rittal GmbH & Co. KG wprowadza do obrotu baterie przemysłowe tylko w wyjątkowych przypadkach. Rittal bezpłatnie zwraca zużyte baterie do dostawców wzgl. do siedziby głównej. W zależności od wielkości firmy mogą istnieć pojedyncze regulacje obejmujące zwrot i użytkowanie baterii przez wyznaczone firmy lub związane z tym umowne porozumienia z Klientami.

 • Dyrektywa UE dotycząca ekoprojektu (ErP)

  Nasze oswiadczenia ws. komponentów klimatyzatorów i wentylatorów można znaleźć po prawej stronie do pobrania w języku niemieckim i angielskim.

 • Minerały konfliktu

  Nasz komunikat "Polityka Rittal ws. niestosowania minerałów z rejonów objętych konfliktami" można znaleźć po prawej stronie do pobrania w języku niemieckim i angielskim.

Pliki do pobrania (polski)

Pliki do pobrania (niemiecki)

Pliki do pobrania (angielski)