Koszyk

Stopnie ochrony NEMA

National Electrical Manufacturers Association

Organizacja do spraw normalizacji National Electrical Manufacturers Association (NEMA) działa w Waszyngtonie, USA, opracowując standardy techniczne bez przeprowadzania badań produktów oraz przyznawania certyfikatów.

Poniższa klasyfikacja NEMA opisuje zasadniczo ochronę osób przed przypadkowym kontaktem z elementami wyposażenia oraz ochronę szafy sterowniczej przed zewnętrznymi wpływami.

Stopień ochrony Wyjaśnienie
NEMA 1 Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem
NEMA 2 Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem i kroplami wody
NEMA 3 Ustawienie na zewnątrz, zabezpiecza przed deszczem, śniegiem i pyłem naniesionym przez wiatr; oprócz tego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy
NEMA 3R Ustawienie na zewnątrz, zabezpiecza przed deszczem i śniegiem; oprócz tego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy
NEMA 3S Ustawienie na zewnątrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed deszczem, śniegiem i pyłem naniesionym przez wiatr; oprócz tego mechanizmy zewnętrzne pomimo oblodzenia pozostają sprawne
NEMA 4 Ustawienie na zewnątrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed pyłem naniesionym przez wiatr oraz deszczem, bryzgami i strumieniami wody; oprócz tego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy
NEMA 4X Ustawienie na zewnątrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed pyłem naniesionym przez wiatr oraz deszczem, bryzgami wodnymi, strumieniami wody i korozją; oprócz tego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy
NEMA 5 Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem, znajdującym się w powietrzu i osadzającym się pyłem oraz kroplami cieczy niepowodujących korozji
NEMA 6 Ustawienie na zewnątrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem, strumieniami wody i wodą przedostającą się do środka z powodu częściowego zanurzenia na określoną głębokość; oprócz tego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy
NEMA 6P Ustawienie na zewnątrz lub wewnątrz, zabezpiecza przed strumieniami wody i przedostającą się do środka wodą z powodu częściowego zanurzenia na określoną głębokość; oprócz tego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi oblodzeniem na zewnątrz szafy
NEMA 12 Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem, pyłem oraz kroplami cieczy niepowodujących korozji.
NEMA 13 Ustawienie wewnątrz, zabezpiecza przed opadającym brudem, pyłem, bryzgami wodnymi i olejem oraz niepowodującymi korozji środkami chłodzącymi

Dalsze informacje

Dalsze informacje na temat NEMA znajdują się w Internecie na stronie www.nema.org