do nowej strony rittal.pl
Koszyk

Wymagania

Podstawowe warunki długotrwałego partnerstwa

Nasz sukces na rynkach światowych oraz zadowolenie naszych Klientów zależy w dużej mierze od wcześniejszych usług naszych dostawców na całym świecie.

Decydujące znaczenie mają wydajne procesy w łańcuchu dostaw, które pozwalają nam wspólnie zapewniać optymalną wydajność i jakość naszym Klientom.

Stawiamy przy tym na otwartą wymianę informacji i współpracę z naszymi partnerami.

Podstawowym warunkiem długotrwałej współpracy w zakresie dostaw jest bezproblemowe i elastyczne zaopatrywanie w produkty w konkurencyjnych cenach i niezmiennie wysokiej jakości.

 

Nasze pozostałe oczekiwania:

 • Target Costing

  Przejrzyste koszty – prezentacja cen docelowych – koncepcje produktów

  Ważnym instrumentem ustalania ceny jest bazowanie na cenach docelowych, które określamy na podstawie optymalnych struktur konstrukcyjnych, produkcyjnych, logistycznych, jakościowych i struktur zarządzania. Obliczenia te wynikają wyłącznie z faktycznych struktur (Target Costing). Poza korzystnymi koncepcjami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi należą do nich m.in. odpowiednie maszyny i procedury oraz założenia Lean Production i Total Quality Management.

  Celem ustalania docelowych cen zakupu jest przejrzystość kosztów. Podczas otwartej dyskusji na temat kosztów z naszymi dostawcami pragniemy wyeliminować czynniki zwiększające koszty zarówno po stronie firmy Rittal, jak i po stronie dostawców, osiągając w ten sposób optymalny poziom kosztów. Warunkiem tego jest gotowość naszych dostawców do otwartej rozmowy w zespole na temat aktualnych i ewentualnych struktur kosztów oraz do umiejętnego opracowania nowych struktur. Ze swojej strony oferujemy długotrwałą współpracę z naszymi dostawcami.

  Nasz cel: Nasi dostawcy odnotowują zyski przy cenach na poziomie rynków światowych.

 • Jakość

  Ciągłe utrzymywanie jakości – przemyślane plany jakościowe – nieustanne wspieranie jakości – trwała niezawodność

  Włączamy naszych dostawców w procesy – poprzez partnerską współpracę w ramach Early Supplier Involvement i ustalanie docelowych cen zakupu. W ten sposób mają swój udział w osiąganiu niezawodnej jakości.

  Z tego powodu nasi dostawcy muszą mieć status dostawcy klasy A wzgl. posiadać taki potencjał. Oczekujemy podejmowania działań zapobiegawczych w celu zapewnienia jakości od samego początku serii, a nie tylko rozpoznawania błędów. Dostawcy muszą sporządzić wstępny plan jakościowy uwzględniający konstrukcję i procesy z zastosowaniem metody FMEA, plan prowadzenia eksperymentów i kontroli (kontrole kwalifikacyjne i seryjne) oraz przedłożyć plany prototypów. Dzięki temu można już na wczesnym etapie zidentyfikować słabe punkty.

  Nasz cel: dalsze ulepszanie jakości pracy. Największym wyzwaniem jest obniżenie kosztów jakościowych wynikających z błędów po stronie dostawców oraz firmy Rittal.

  Chcemy osiągnąć optymalną jakość w łańcuchu produkcyjnym, dlatego naradzamy się z naszymi dostawcami, by uzyskać porozumienie. Unikamy powtórnych testów.

  Dzięki porozumieniom dot. zapewnienia jakości (QSV) możemy zrezygnować z przeprowadzania wstępnych testów produktów w Rittal.

  Wysoka niezawodność i bezproblemowa dostawa umożliwia ograniczenie stanów w całym łańcuchu logistycznym i wprowadzenie nowych koncepcji logistycznych.

 • Usługi dot. rozwoju

  Early Supplier Involvement – Simultaneous Engineering – zespół ds. rozwoju- zarządzanie projektami – zarządzanie kosztami

  Dzięki koncepcji Simultaneous Engineering włączamy naszych dostawców w rozwój produktów już od fazy planowania. Celem Early Supplier Involvement jest wspólne, zespołowe tworzenie produktów, co pozwala uniknąć dublowania pracy i zaoszczędzić cenną moc produkcyjną.

  Dostawca jest członkiem naszego zespołu ds. rozwoju – wnosi do niego swoją specjalistyczną wiedzę i przejmuje szczegółowe planowanie konstrukcji i prototypów aż do powstania serii zerowej. Jednocześnie dzielimy się swoim doświadczeniem związanym z łączeniem systemów i ich praktycznym zastosowaniem. Długotrwałe umowy gwarantują, że nasz dostawca będzie zaopatrywał całą serię, co pozwoli na pełną, wzajemną wymianę know-how.

  Ta nowa forma współpracy w ramach rozwoju jest możliwa dzięki konsekwentnemu stosowaniu metody Single Sourcing. Dla najważniejszych elementów serii wybierzemy „strategicznych dostawców”, z którymi będziemy wspólnie kształtować przyszłe rozwiązania. O wyborze nie decyduje wyłącznie poziom kosztów, ale również usługi w zakresie jakości, rozwoju, logistyki i innowacji. Dążymy do partnerskiej współpracy opartej na wzajemnej przewidywalności, otwartości i uczciwości.

  Chcemy wykorzystać metodę Early Supplier Involvement do skrócenia czasu produkcji i zredukowania kosztów materiałowych. Do tego potrzebujemy odpowiednich dostawców. Nasi partnerzy mogą zaoferować nam produkcję w lepszych cenach i z wykorzystaniem elastycznych procedur. Wspólnie tworzymy podstawę optymalnej struktury kosztów, aby dopasować się do cen docelowych proponowanych przez Klientów.

 • Logistyka

  Optymalizacja: stanów – przepływu towarów – wymiany informacji

  Struktury w firmie Rittal wymagają elastyczności w przebiegu produkcji oraz logistycznych rozwiązań naszych dostawców. Naszym celem jest optymalizacja zaopatrzenia w produkty dzięki połączonej z montażem dostawie części przez dostawców lub Vendor Managed Inventory przy jednoczesnym zmniejszeniu stanów w całym łańcuchu dostaw.

  Podstawę tego stanowi szczegółowe i szybkie dopasowywanie zamówień Klientów do stanów magazynowych Rittal oraz logistyki produkcyjnej naszych dostawców. Ponadto system tygodniowych zamówień na dostawy pokrywające szerokie zapotrzebowanie pozwala nam wspierać naszych dostawców w optymalizacji wielkości partii i redukcji stanów dzięki zastosowaniu elastycznych struktur produkcyjnych.

  W zakresie organizacji pragniemy przyspieszyć proces podejmowania decyzji pomiędzy dostawcą a firmą Rittal, ulepszyć system planowania zamówień na towary i dopasować go do ilości i terminów oraz zredukować czynności administracyjne po obu stronach.

 

Optymalne warunki

 • Optymalne warunki mogą zaoferować nam dostawcy, którzy:

  • preferują współpracę zorientowaną na proces zgodnie z normą DIN EN ISO 9000
  • posiadają certyfikat DIN EN-ISO, VDA wzgl. ISOTS
  • akceptują nasze warunki zakupu oraz porozumienie dot. zapewnienia jakości (QSV)
  • nieustannie optymalizują własne procesy
  • mogą przedstawić właściwą pod względem technicznym oraz konkurencyjną ofertę usług
  • chcą podjąć współpracę/włączyć się w procesy rozwoju produktów
  • wnoszą własny wkład w procesy tworzenia produktów w postaci technicznych kwalifikacji
  • aktywnie i z zaangażowaniem przyczyniają się do wdrożenia korzystnych, odpowiednich rozwiązań
  • są otwarci na innowacje
  • dotrzymują terminów dostaw i planów kontraktowych/spełniają warunki dostaw i wywiązują się z umów
  • mogą szybko i elastycznie dopasować się do naszych potrzeb
  • oferują usługi konkurencyjne w warunkach gospodarki światowej
  • widzą w naszych Klientach także swoich Klientów
  • są gotowi podpisać umowy na dostawy oraz porozumienia dot. zachowania poufności
  • wykazują gotowość nieustannego monitorowania i optymalizacji jakości komunikacji oraz współpracy logistycznej
  • są zainteresowani długotrwałą współpracą opartą na wzajemnym zaufaniu i są postrzegani jako pomocny/kompetentny partner
  • są wrażliwi na problemy środowiska naturalnego i oferują przyjazne dla niego rozwiązania