Lista życzeń

Lefdal Mine Datacenter otwarte

2017-05-17. Otwarcie tego pionierskiego obiektu 10 maja 2017 r. oznacza jednocześnie zakończenie pierwszego etapu rozbudowy i udostępnienie 45 MW mocy chłodniczej. Rittal jako partner strategiczny i technologiczny, oferuje skonfigurowaną, modułową oraz skalowalną infrastrukturę dla tego unikalnego projektu.

Kompleks znajdujący się w zamkniętej kopalni w Måløy wyznacza nowe standardy na rynku data center. Duża powierzchnia obiektu (120 000 m²) i modułowy design gwarantują krótki czas wprowadzenia na rynek. Połączenie taniej i odnawialnej energii to niskie, kalkulowalne koszty dla klientów.

10 maja 2017 r. otwarto Lefdal Mine Datacenter (LMD). Dr Karl-Ulrich Köhler, prezes zarządu Rittal International podkreślił: „Trwająca cyfrowa transformacja niewątpliwie doprowadzi do zwiększenia popytu na zasoby centrów danych, a w efekcie – do wysokowydajnej industrializacji infrastruktury IT i usług, innymi słowy – do inteligentnej standaryzacji. Jako specjaliści w tej dziedzinie, jesteśmy zwolennikami zrównoważonej industrializacji. Ta kwestia należy do DNA naszej firmy od roku 1961, kiedy to rozpoczęła się działalność Rittal”.

Najbardziej zrównoważone centrum danych w Europie

Położone na zachodnim wybrzeżu Norwegii centrum danych będzie zasilane wyłącznie z wykorzystaniem energii odnawialnych. Woda chłodząca pochodzi z pobliskiego fiordu. Dzięki temu koszty energii zostają odpowiednio obniżone: system osiąga wartość PUE (Power Usage Effectiveness, efektywność wykorzystania energii) poniżej 1,15.

Elastyczne, skalowalne rozwiązania

LMD pozwala na wyjątkową elastyczność - miejsce przeznaczone na przechowywanie danych można łatwo dostosować do zmian, zastosowanie mają tu różne rozwiązania techniczne. Wielkość i pojemność wysokich na 16 metrów hal wydrążonych wewnątrz góry oraz odpowiednia logistyka pozwalają na realizację różnych, atrakcyjnych pod względem kosztów i skalowalnych rozwiązań. LMD ma potencjał 120 000 m² pustej powierzchni netto i mocy 200+ MW, zapewnianej w formie kontenerów lub tradycyjnych „white space”. Klienci mogą wybrać model, który zwiększa się lub zmniejsza w zależności od potrzeb – nie ryzykując konieczności płacenia za zasoby, których nie potrzebują. Modułowa koncepcja całości przewiduje, że docelowo powstanie 1500 kontenerów o mocy chłodniczej do 200 megawatów.

„Możemy zrealizować praktycznie wszystkie znane koncepcje white space. Struktura systemu umożliwia wykorzystanie kontenerów o różnych formach i wielkościach, w tym także realizację indywidualnych potrzeb dotyczących gęstości upakowania, temperatury, wilgotności oraz urządzeń. Zawdzięczamy to naszym partnerom technologicznym, Rittal i IBM, którzy wspierali nas podczas całego procesu rozbudowy, wprowadzając do naszego ekosystemu swoje wiodące rozwiązania i usługi”, wyjaśnił Jørn Skaane, CEO w Lefdal Mine Datacenter.

Atrakcyjne koszty i krótki czas wprowadzenia na rynek

„Czwarta rewolucja przemysłowa” wymaga elastycznych zasobów IT. Standaryzowane centra danych i kontenery Rittal umożliwiają szybką oraz elastyczną implementację skalowalnej infrastruktury IT już w ciągu sześciu tygodni. „Projekt LMD dobitnie pokazuje, jak w wygodny sposób w bardzo krótkim czasie zbudować efektywne i niedrogie centrum danych. Wysoki stopień standaryzacji w połączeniu z zaletami lokalizacji prowadzą do doskonałych wyników analizy całkowitych kosztów eksploatacji (TCO). W ten sposób można osiągnąć znaczną redukcję wydatków – do 40% w porównaniu z chmurowym centrum danych np. w Niemczech”, wyjaśniał dr Köhler.

TIER III - obiekt z maksymalnym poziomem bezpieczeństwa

Lefdal Mine Datacenter stanie się jednym z najbezpieczniejszych centrów danych w Europie: dane będą chronione przez skałę, która tworzy naturalny ekran zabezpieczający przed impulsami elektromagnetycznymi (EMP). Do obiektu można wejść tylko przez dwa punkty dostępu, co stwarza maksymalny poziom bezpieczeństwa i kontroli. Co więcej, budowa oraz dokumentacja instalacji są ściśle tajne. Wykwalifikowany personel monitoruje obiekt przez całą dobę. To centrum danych spełnia wszystkie wymagania normy Tier III.

Rozwiązania przygotowane na wszelkie scenariusze IT

W najbliższych miesiącach klienci zaczną wprowadzać się do Lefdal Mine Datacenter. Pierwsze komponenty będą instalowane i uruchamiane od września. Oferta skierowana zarówno do klientów z Norwegii, jak i z innych krajów obejmie całe portfolio chmurowe, w tym „HPC as a Service“ (HPC jako usługa). Również IBM będzie oferować swoje Resiliency Services z Lefdal Mine Datacenter.