Dane dotyczące osoby

Potrzebujemy następujących danych:

*


Informacje o poziomie szczegółów

Po wybraniu niskiego poziomu szczegółów model będzie zawierał mało detali, np. profile szafy TS8 będš przedstawione bez rastra, a częœci płaskie z ostrymi krawędziami. Natomiast po wybraniu wysokiego poziomu szczegółów na modelu otrzymamy wszystkie detale, np. profile TS8 z rastrowaniem, częœci płaskie z zaokršglonymi krawędziami, kołki z gwintami itd.

Uwaga: Wysoki poziom szczegółów wielokrotnie wydłuża czas generowania modelu i wysyłania emailem.

Zamknij