Varukorg

Nytt kylaggregat på SKF förbättrar energieffektiviteten

27.06.2017. SKF har testat ett nytt kylaggregat Blue e+ från Rittal. Resultatet imponerar. Energieffektiviteten förbättrades med 76,5 procent, helt i linje med de högt ställda förväntningarna.

– Det är en betydande reduktion på en enskild enhet och de som har sett resultatet har varit positiva, säger Sofia Ingelsson, energikoordinator på SKF i Göteborg.

Ny teknik för behovsstyrd kylning
Kylaggregatet Blue e+ är konstruerat med en ny inverter- och heat pipeteknik för klimatisering av kapslingar inom automation och elektronik.Tekniken erbjuder en behovsstyrd kylning som både sänker energibehovet och medger en stabilare temperatur i kapslingen.

Funktionen utvärderades under ett fälttest på SKF, som är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Det nya kylaggregatet jämfördes under drift med ett tidigare kylaggregat från Rittal och testet genomfördes vid likvärdiga förhållanden i ett elskåp som används i produktionen i Göteborg. Det som studerades var förändringar av energibehov och temperaturfaktorer.

Kostnadseffektiv teknik
Slående var hur energisnålt det nya kylaggregatet är. Energieffektiviteten förbättrades enligt Rittals test med 76,5 procent, vilket under ett år ger en uppskattad energibesparing på drygt 3 300 kilowattimmar.

– I produktionen fungerar det nya kylaggregatet precis som tidigare aggregat. Med det är vi nöjda och vi har därför inte gjort någon vidare utvärdering av andra förbättringar av produkten. Uppsidan för vår del är den lägre förbrukning som vi ser i testet. Blue e+ är ett bra val jämfört med Rittals tidigare version av kylaggregat, konstaterar Sofia Ingelsson.

Bättre för komponenterna
Temperaturstabiliteten är också tydlig med en signifikant reducering av temperaturvariationerna. Utloppsluften från Blue e+ har bland annat högre temperaturvärden än för det jämförda kylaggregatet. Det innebär en minskad termisk stress på komponenterna i elskåpet.

– Klimatiseringen är viktig för oss och nu vet vi att vi kan använda kylaggregatet i vår produktion. Först och främst kan det bli aktuellt vid nyinköp av utrustning, betonar Sofia Ingelsson.