Varukorg

En framtidssäker IT-strategi med Edge Data Center

Downloads Bild Presstext

01.04.2019. Mängden data som behöver hanteras ökar på grund av den digitala omvandlingen och företag behöver nu en snabb och enkel lösning för att skapa nya datacenter. Samtidigt är initial databehandling nära datas ursprung avgörande för att möjliggöra låga latenstider för realtidsapplikationer.

Edge Data Center är decentraliserade IT-system som finns i omedelbar närhet av datas ursprung vilket hjälper till att säkerställa en exceptionellt snabb första databehandling. Det kan vara data från nätverksansluten utrustning och från sensorer för Sakernas internet, data som kontinuerligt behöver processas. Datacentren är också kopplade till molndatacentraler för nedströms bearbetning. Programvaruapplikationer i anslutna datacenter använder dessa uppdaterade data för analyser.

5G-nätet

En av de viktigaste drivkrafterna bakom tillväxten av Edge IT-system är den nya 5G-mobilkommunikationsstandarden, vilken banar väg för en ytterligare dramatisk ökning av datavolymen i nätverk jämfört med 4G/LTE. Datahastigheter så höga som 10 Gbit per sekund är möjliga i framtiden. Den nya standarden är till exempel idealisk för alla mobila lösningar i industriella applikationer - från robotar och verktyg till autonoma transportsystem. Tekniken kan också tänkas användas i förstärkta verklighetsapplikationer, vilket kommer att bli allt viktigare för Industri 4.0. Med fler sådana applikationer krävs större bandbredd och kortare svarstider.

Flexibel utformning

Ett Edge Data Center är utformat så att kunderna kan anpassa det till den önskade prestandanivån med hjälp av förkonfigurerade, standardiserade moduler. Klimatkontroll och strömförsörjningsmoduler, stabila IT-rack och robusta säkerhetskomponenter är redan samordnade med varandra - ett särskilt viktigt krav i tuffa produktionsmiljöer. Angeläget är att IT-racken har en hög skyddsklass, som IP55, om de ska skydda de känsliga IT-systemen mot yttre påverkan, inklusive fukt, damm eller smuts och förhindra obehörig åtkomst.

Dessa Edge Data Center är tillgängliga

Edge-systemen finns i ett stort antal prestandaklasser beroende på krav och tillämpningsområde. Edge gateway-system, till exempel, konsoliderar data på plats och initierar sedan överföringen till nedströms molndatacenter. Inledande utvärderingar kan dock utföras nära datas ursprung. För övrigt kan mindre system ta upp uppgifter, såsom den inledande aggregeringen av sensordata på en produktionslinje, medan kraftfulla data-center kan användas som avsevärt ökar beräkningskraften på den aktuella platsen.

Tekniken som används i olika utföranden varierar kraftigt - från ett grundläggande servicerack till ett speciellt säkrat IT-rack med ett extra skyddande hölje. Om mer kraft behövs är svaret ett högpresterande Edge Data Center baserat på en modulär IT-container med väderbeständigt och brandbeständigt skydd. En sådan lösning installeras i närheten av den plats där data genereras, antingen inomhus eller utanför byggnader. Med lämplig kylteknik stöder den en effekt på upp till 35 kW per IT-rack.

Tack vare sina stålväggar är IT-containrar både stabila och säkra. Att de är flyttbara gör dem också mycket flexibla och innebär att kraftfulla datacenter kan installeras var som helst på företagets mark eller inom fabriken.

Krav bestämmer konfigurationen

När Edge-system används är första steget att ange de associerade affärsmålen för att definiera nödvändiga program och bestämma konfigurationen för datacentret.Det ideala scenariot är att tillverkaren levererar ett nyckelfärdigt, färdigmonterat system komplett med kylaggregat för anslutning till strömförsörjning och nätverksteknik.

Användningen av Edge-systemet bör automatiseras och i stort sett göras underhållsfri för att minimera driftskostnaderna. Detta kräver omfattande övervakning som täcker strömförsörjningen, kylningen, branddetektering och släckning. Skyddskategorin bestäms av faktorer som plats och hur felsäkert systemet behöver vara. Det är också viktigt att använda ett övervakningssystem som täcker kapsling/rackdörrar samt sidopaneler. Elektroniska dörrlås har den extra fördelen att det blir lättare att fastställa vilken personal som hade tillgång till IT och när. Under fjärrunderhåll eller nödsituationer kan det vara nödvändigt att helt stänga av systemet, vilket innebär att avbryta strömförsörjningen. Växlingsbara PDU (strömfördelningsenheter) krävs för detta ändamål.

Nyckelfärdig lösning

Edge Data Center kan installeras i en rum-i-rummet-miljö för de hårdaste säkerhetskraven. Ett säkerhetsrum av detta slag ger maximalt skydd vid bränder eller mycket förorenade omgivningar. Utomhus bör det också säkerställas att systemet stöder tillförlitlig IT-drift över ett stort antal temperaturer, exempelvis från -20 °C till +45 °C.

Leverantörer som Rittal har utvecklat ett modulärt koncept för dessa varierande krav. Rittal antar en helhetssyn när man söker en lösning och arbetar med partner som ABB, HPE och IBM. Det innebär att kunderna får alla nödvändiga tjänster från en enda leverantör. Resultatet med fördefinierade, standardiserade allt-i-ett Edge-system kan kompletteras med aktiva IT-komponenter och "as-a-Service" -alternativ i en nyckelfärdig lösning.

Bildtext

Figur 1 (fri130400695): Industri 4.0 applikationer och Edge scenarier kräver korta latenstider, vilket gör IT-containeren till ett utmärkt datacenter. IT-resurser kan skapas snabbt och säkert tack vare nyckelfärdige IT-containere från Rittal.