Varukorg

En ny version av Rittals beräkningsprogram för klimatisering av kapslingar har släppts.

Downloads Download PR

06.05.2021. Programmet hjälper användaren att korrekt och med de mest effektiva lösningarna välja sin kylning av apparatskåp.

Från att ta hänsyn till omgivande parametrar till den förlusteffekt som alstras i kapslingen och därefter välja rätt kyllösning som också kan anpassas efter omgivande miljö.Nyheter i versionen är att Rittals Filterfläktar i utförande RAL 9005 och Blue e+ Outdoor kylaggregat samt att kapslingarna VX Plastic och VX SE lagts till som valbara produkter.

Versionen finns tillgänglig på Rittals hemsida i en online-version där man skapar en användare och väljer ett lösenord. Beräkningarna man gör sparas sedan i denna användare för framtida referens.

För ytterligare information kontakta:

Göran Bjelk, Scandinavian Product Manager, Climate Control

Telefon +46 431 44 26 74 • E-mail: bjelk.g@rittal.se