Varukorg

Tak-/väggmontage

 • Tak
  Tak

  Tillbehör för tak på lådor eller skåp anpassar sig perfekt till uppgiften och den valda uppställningsplatsen: Regntak, takplåtar för kabelinföring eller ventilation, tillsatsmoduler, transporthjälp och tryckavlastningsanordningar.

  Mer

 • Väggfastsättningar
  Väggfastsättningar

  Fästhållare anpassade till respektive skåp för stabilt montage av väggskåpet samt extra fixeringar av golvskåp i takområdet.

  Mer

 • Inställbara lådanslutningar
  Inställbara lådanslutningar

  Inställbara skåp- eller ramförbindningar för manöverlåda, kopplingslåda och kompakta apparatskåp

  Mer

 • Mastfastsättning för AX, KX, AX av plast, AX IT
  Mastfastsättning för AX, KX, AX av plast, AX IT

  För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.

  Mer

 • Mastfastsättning för KL, EB, BG, AE, KS och CS väggskåp
  Mastfastsättning för KL, EB, BG, AE, KS och CS väggskåp

  För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.

  Mer

 • Lack
  Lack

  Lack för bättrings- eller reparationsarbeten av pulver- och våtlackerade ytor, lufttorkande.

  Mer

 • Korrosionsskyddsgrundfärg
  Korrosionsskyddsgrundfärg

  Enkomponentsgrundfärgen lämpar sig som korrosionsskydd på olackerade delar som uppstår vid uttag och liknande. Är till för att återställa korrosionsskyddet på det olackerade stället. Grundfärgen uppfyller kraven i standarden IEC 61439 för kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning.

  Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk