Varukorg

Kondensorenhet för LCP DX

    Kondensorenhet för LCP DX
    Kondensorenhet för LCP DX
    Kondensorenhet för LCP DX

    Kondensorenheten behövs för att de köldmediebaserade LCP-enheterna ska kunna köras och innehåller den externa kondensorn samt två fläktar, som är varvtalsreglerade genom trycket i kylkretsen.
Art.nummer: Utförande Total kyleffekt
SK 3311.360 Kondensor 12 kW
SK 3311.370 Kondensor 35 kW
SK 3311.363 Kondensor 20 kW
+
[X] Stäng

Obligatorisk