Rådgivning

Rådgivning

Utnyttja våra experters kunskaper för dina projekt och kunder

Möjliga startpunkter är: processoptimering genom datakonsistens från planering till leverans samt användning av effektiva programvaruverktyg och automatiseringsteknik. Med utgångspunkt från analysresultaten vidtar Rittal lämpliga åtgärder tillsammans med kunden för att skapa ett integrerat och effektivt arbetsflöde.

För att kunderna ska kunna dra nytta av dessa åtgärder på lång sikt, kan vi på begäran utvärdera de nya processerna tillsammans med kunden.

Value Chain Consulting

Enhetlig, systemövergripande och kundanpassad.

Digitaliseringen inom industrin går snabbt framåt. Betydelsen för digitala data blir allt större som en av de viktigaste resurserna. Anläggningstillverkning är i dag en snabb process med stor tids- och kostnadspress. Förutom en högklassig produkt ger en avgörande konkurrensfördel den mest effektiva processen.
Från planering och konstruktion via beställning, tillverkning och leverans till service – när ställverkstillverkare fokuserar på det totala värdeskapandet kan det öka effektiviteten och få fördelar på marknaden.

Vi erbjuder ett genomtänkt integrerat koncept med konsultation, mjukvaror, produkter, service och support. Omfattande och systemövergripande, men öppna för individuella lösningsförslag.

Digitalisering längs hela värdeskapandekedjan och datakontinuitet över processer och system – det är förutsättningarna för automatisering av processerna för integrering och modifiering av apparatskåp.

Dina fördelar:

 • Potentialbestämning för att öka effektiviteten och produktiviteten
 • Hållbar säkring av konkurrenskraften
 • Optimering av värdeskapandekedjan
 • Minskad genomloppstid

Vårt tjänsteutbud:

 • Analys av tillverkningssteg, illustrerat med hjälp av mätscheman
 • Analysen följs av en heltäckande slutrapport med konkreta automatiseringslösningar för besparingar i värdeskapandekedjan

Art.-nr: 1178.980

För att uppnå maximal effektivitet i produktionen av apparatskåpsintegreringen måste alla processer i produktionshallarna vara väl genomtänkta och planerade.

Dina fördelar:

 • Optimalt utnyttjande av ytor och utrymmen, även när det gäller framtida produktionsbehov
 • Integrering av automatiseringslösningar i arbetsflödet
 • Fördelaktigt produktions- och tillverkningsflöde
 • Ergonomiska arbetsförhållanden

Vårt tjänsteutbud:

 • Planering och grafisk visualisering av alla resultat i en konkret hallayout

Art.-nr: 1178.981

System Consulting

Vårt rådgivningspaket, för ert mervärde.
Våra specialister utarbetar lösningsförslag tillsammans med dig i fyra processteg för hela Rittal-utbudet.

Steg 1: Kundanpassad faktisk analys på alla nivåer

Steg 2: Identifiering av potentiell tids- och kostnadsreducering

Steg 3: Implementering av de utarbetade resultaten i konkreta åtgärder

Steg 4: Resultatkontroll av de påbörjade åtgärderna

Dina fördelar:

 • Ökad standardisering
 • Avsevärd kostnadsminskning (systemanvändning enligt Rittal-standarder)
 • Snabbare serietillverkning
 • Applikationsoptimering
 • Reducering av delarnas komplexitet
 • Design to Cost (DTC) genom användning av effektivare tillbehör
 • Validering och optimering av apparatskåpets klimatisering

Vårt tjänsteutbud:

 • Produktanalyser följt av en slutpresentation av resultaten
 • Kundanpassade optimeringsförslag på alla nivåer

Lösningskompetens för alla IT-scenarier

Rittal är en pionjär för innovativa IT-lösningar som går snabbt och enkelt att anskaffa samt kan drivas igenom på ett effektivt och säkert sätt. Vårt lösningserbjudande erbjuder maximal modularitet, skalbarhet och effektivitet. Från fristående IT-rack till nyckelfärdiga datorhallar i container och flexibla infrastruktur- och molnlösningar. Detta erbjudande kompletteras med flexibla servicemodeller som garanterar störningsfri drift – alltid. Rittal är därmed den starka partnern för ditt företag under datorhallens hela livscykel.

Vårt helhetserbjudande omfattar omsorgsfull utformning och projektering av datorhallen, problemfri montering och installation samt professionell idrifttagning. Dessutom erbjuder vi dig förutseende eftermarknadsservice och lösningar för modernisering och optimering.

För att säkerställa detta omfattande rådgivnings- och serviceutbud medverkar Rittals IT-service och IT-projektförsäljning. En central projektledare koordinerar alla arbetsmoment – kompetens från en och samma leverantör, vilket sparar både tid och pengar.

Vill du veta mer om dina möjligheter? Kontakta oss gärna för ett personligt samtal på +46 431 44 26 00 eller kontakta oss skriftligen utan bindning via E-post.

Ecosystem IT

För alla IT-scenarier: snabbt, säkert, enastående

Tänk om teknik som datormoln och Edge Computing, dataanalys, AI och 5G kunde vidareutvecklas på ett enkelt...