Vieme, čo je pre vás dôležité.

Riešenia výziev, ktorým čelíte.

Riešenia

Pre priemysel a IT

Spoločnosť Rittal sa zaviazala spolupracovať so silnými partnermi, ako sú Eplan a German Edge Cloud, s cieľom ponúknuť konkrétne riešenia, ktoré vám pomôžu úspešne prekonať akékoľvek výzvy, ktorým momentálne čelíte vo vašom konkrétnom priemysle..

Priemyselné riešenia

Úspešnosť digitalizácie

Všetci súhlasíme s tým, že ak si spoločnosti chcú dlhodobo chrániť svoje podnikanie, musia byť pri využívaní komplexných údajov spolu so štandardizovanými procesmi a riešeniami na zefektívnenie svojej činnosti systematickejšie ako kedykoľvek predtým. Ochrana prostredia je v súčasnosti tiež veľmi aktuálnou otázkou a toto zvýšené povedomie znamená, že spoločnosti musia kombinovať ekonomiku a ekológiu..

Preto sme vyvinuli flexibilný modulárny systém, ktorý poskytuje aj riešenia šité na mieru. Našim zameraním je poskytovať najlepšiu možnú podporu pre vaše hodnotové reťazce a procesy. Kdekoľvek si priemysel a IT krížia cestu, Rittal má perfektné riešenie.

Energetická účinnosť

Udržateľnosť sa vypláca

Spoločnosti využívajú energeticky účinné chladiace jednotky a riešenia na reguláciu klímy na realizáciu významného potenciálu znižovania nákladov a znižovania svojej uhlíkovej stopy.

Potravinársky priemysel

Bezpečnosť, hygiena a digitalizácia potravín s Rittal

Bezpečnosť potravín je najvyššou prioritou počas výrobných operácií. Udržateľnosť je čoraz dôležitejšia.

Nestlé, Switzerland

Energy efficiency for roasted coffee

In addition to process heat, the food industry requires continuous cooling that is as energy efficient as possible. A great deal of energy is needed for everything from refrigerated storage and fast freezing to the cooling of electrical controls.

IT riešenia

Flexibilný a výkonný

Naše IT riešenia sú založené na vysoko výkonných sieťových a serverových rackoch všetkých veľkostí od samostatných rackových aplikácií až po plne nakonfigurované dátové centrá. Naše riešenia pokrývajú celý hodnotový reťazec od konfigurácie, výroby, logistiky a akýchkoľvek prepracovaní požadovaných v priestoroch zákazníka až po inteligentné riešenia údržby a služieb.

Poskytujeme tiež flexibilnú infraštruktúru a cloudové riešenia v podobe modelov IT ako služba. Riešenie typu všetko v jednom ONCITE pomáha spoločnostiam čeliť výzvam spojeným s digitalizáciou. S týmto dátovým centrom industrial edge môžete masívne zvýšiť pridanú hodnotu, ktorú interne generujete, pomocou existujúcich IT infraštruktúr ako zdrojov údajov.

Edge Computing

Pripravený na digitálnu transformáciu pomocou edge computing

Edge computing vytvára základ pre aplikácie v reálnom čase a pre priemysel 4.0. Mnoho sektorov a spoločností už ťaží z tejto vysoko výkonnej technológie, ktorú poskytuje Rittal.

Zdravotná starostlivosť

Sme pripravení na digitálne zdravie

Digitalizácia transformuje celý sektor zdravotnej starostlivosti a elektronické zdravotníctvo bude hrať dôležitejšiu úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

B. Braun

A data centre that meets Industry 4.0 requirements in a flash

The IT experts at B. Braun, one of the world’s leading manufacturers of medical technology and pharmaceutical products, were faced with a real challenge – rapidly expanding the site’s IT infrastructure ready for a new, state-of-the-art production facility.