Objavte riešenia pre vaše odvetvie

Priemyselné riešenia

Objavte riešenia pre vaše odvetvie

Nové technológie a trendy transformujú priemysel. Digitalizácia, individualizácia a ochrana prostredia su hlavné príklady. Riešime výsledné výzvy, ktorým čelíte. Naše know-how špecifické pre dané odvetvie týkajúce sa právneho rámca, predpisov a priemyselných štandardov nám umožňuje lepšie pochopiť vaše požiadavky.

"Rittal – The System" ťaží z vysokej úrovne flexibility a štandardizácie, ktorá nám pomáha poskytovať priemyselné a IT riešenia na mieru pre vašu spoločnosť bez ohľadu na odvetvie, v ktorom pôsobíte.

Prehľad priemyselných odvetví

Kolokácia

Optimálna infraštruktúra pre kolokačné služby

Kolokácia sa teší silnému rastu a je dôležitou oblasťou podnikania operátorov dátových centier, najmä poskytovateľov internetu a cloudu.

Automobilový priemysel

Vychádzajúc z pole position

Automobilový priemysel v súčasnosti čelí najväčším otrasom vo svojej histórii s prechodom na elektromobilitu.

Letecký a kozmický priemysel

Spolahlivosť Rittalu prekonáva rekordy

Aj tu digitalizácia vytvára nové obchodné modely v celom sektore.

Železničná technika

Budeme tam rýchlejšie

Koncepty mobility do budúcnosti zvyšujú tlak na existujúcu aj novú dopravnú infraštruktúru, ako aj na železničných operátorov. Preto je mimoriadne dôležité zabezpečiť plynulé procesy.

Zdravotná starostlivosť

Sme pripravení na digitálne zdravie

Digitalizácia transformuje celý sektor zdravotnej starostlivosti a elektronické zdravotníctvo bude hrať dôležitejšiu úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Infraštruktúra / telekomunikácie

5G, IoT a AI - nové výzvy pre telekomunikačné siete

Používanie internetu sa za posledné roky prudko zvýšilo a očakáva sa, že bude aj v budúcnosti silno rásť. Predpovedané vysoké objemy dát budú klásť väčšie požiadavky na telekomunikačné spoločnosti a telekomunikačnú infraštruktúru.

Logistika

Poskytovanie dokonalosti

Doručenie na druhý deň je minulosťou. Aspoň to naznačujú veľkí hráči v sektore logistiky. „Doručenie v ten istý deň alebo aspoň doručenie na požiadanie sú nové heslá, ktoré sa udomácňujú, v neposlednom rade vďaka marketingovým tímom online...

Mechanické inžinierstvo

Digitalizované a zapojené do siete, pripravené na budúcnosť

V strojárskom a strojárenskom priemysle je digitalizácia, priemysel 4.0 a internet vecí (IoT) veľmi dôležitá pre dodávateľov aj používateľov.

Spracovateľský priemysel

Špičkové a efektívne pracovné postupy v spracovateľskom priemysle

Procesný priemysel je sužovaný poruchami. Transparentné, efektívne a kontrolované procesy na všetkých úrovniach spoločnosti sú kľúčovým faktorom úspechu.

Potravinársky priemysel

Bezpečnosť, hygiena a digitalizácia potravín s Rittal

Bezpečnosť potravín je najvyššou prioritou počas výrobných operácií. Udržateľnosť je čoraz dôležitejšia.

Maloobchod

Inteligentné maloobchodné riešenia

Zo všetkých zmien, ktoré sa vo svete podnikania udiali v posledných rokoch, má najväčší vplyv digitalizácia trhu a spotrebiteľské správanie.

Námorný priemysel

Kompletné riešenie pre drsné podmienky prostredia

Život na otvorenom mori môže byť veľmi tvrdý, takže technické systémy používané v námornom priemysle vyžadujú vysoko účinnú ochranu pred vplyvmi životného prostredia.

Energie

Spoľahlivé riešenia pre udržateľné dodávky energie

V roku 2019 už bolo takmer 43 percent energie spotrebovanej v Nemecku z obnoviteľných zdrojov. Cieľom zaistenia udržateľnosti dodávok energie je zmena energetického systému na všetkých úrovniach.

Elektrotechnika a automatizácia

Používanie automatizácie na pridanie hodnoty

Digitalizácia spôsobila revolúciu v konštrukcii a prevádzke ovládacích panelov a rozvádzačov.

Financie

Digitalizácia - nové príležitosti pre finančný sektor

Technológie ako blockchain a kryptomeny vrhajú nové výzvy pre finančný sektor. Predovšetkým však ponúkajú nové príležitosti a možnosti na zlepšenie efektívnosti a bezpečnosti.