Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

My, spoločnosť Rittal GmbH & Co. KG (ďalej len Rittal "), sme radi, že navštevujete naše webové stránky. Ochrana vašich osobných údajov počas spracovania je pre nás dôležitá. Chceme, aby ste sa pri návšteve nášho webu cítili v bezpečí. Nižšie uvádzame naše vysvetlenie toho, aké údaje zhromažďujeme v priebehu vašich návštev na našom webe a ako tieto údaje používame.

Osobné údaje

Používanie nášho webu všeobecne nevyžaduje, aby ste nám poskytovali akékoľvek osobné údaje. Vaše osobné údaje si však môžeme vyžiadať, aby ste mohli našu ponuku využívať v celom rozsahu. "Osobné údaje" znamenajú individuálne podrobnosti o osobných či vecných okolnostiach špecifikované alebo špecifikovateľné osoby. Medzi ne patrí na jednej strane priame údaje o vašej osobe, ako je vaše skutočné meno, vaša adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Na druhej strane obsahujú aj údaje, ktoré priamo nezverejňujú vašu skutočnú identitu, ale možno ich s vami spojiť, napr. Obľúbené weby alebo počet užívateľov webu alebo vaša IP adresa. Osobné údaje budú z našej strany teda zhromažďované, používané a možnosť preniesť ich budeme mať len vtedy, ak to povoľuje zákon, ak je to potrebné na využívanie akejkoľvek z našich ponúk alebo pokiaľ ku zberu údajov poskytnete svoj predchádzajúci súhlas.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Pokiaľ navštívite náš web, naše webové servery budú na účely zabezpečenia systému dočasne ukladať údaje o pripojení požadujúceho počítača (IP adresa), našich vami navštívených podstránkach, dátume a trvanie návštevy, identifikátora typu používaného prehliadača a operačného systému (ďalej len "zástupca užívateľa") a takisto o webe, z ktorého na náš web prichádzate (ďalej len "odkazujúci web"). Tieto údaje budú analyzované pre štatistické účely. Bude to vykonávané v súhrnnej forme a nebude možné spätne vysledovať jednotlivých užívateľov. Akékoľvek ďalšie osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, nebudú zhromažďované, ak nám takéto údaje neposkytnete dobrovoľne, napríklad v súvislosti s on-line aplikáciámi, žiadostami o informácie , prostredníctvom kontaktného formulára alebo registráciou na zasielanie newsletteru alebo používaním e-shopu.

Ak si neželáte poskytovať nám konkrétne údaje, tj. V súvislosti s aplikáciou, v elektronickej podobe, môžete nás bez obáv kontaktovať, napr. Na našej poštovej adrese uvedenej Právna doložka.

Používanie a zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú používané iba na splnenie vašich prianí a požiadaviek, tj. Bežne pre plnenie zmluvy uzatvorenej s vašou osobou, k zasielaniu odpovedí na otázky, v súvislosti s on-line aplikácií alebo k zasielaniu newsletteru, k odberu ktorého ste sa zaregistrovali. Tieto údaje budeme používať iba k prieskumom súvisiacim s produktmi a na marketingové účely, ak ste k tomu poskytli svoj predchádzajúci súhlas alebo ak ste voči tomu nepodali námietku v rozsahu prípustnom zo zákona. Vaše osobné údaje budú prevedené tretím osobám len vtedy, ak je to potrebné na plnenie zmluvy, alebo ak ste k tomu udelili svoj výslovný predchádzajúci súhlas či takéhoto presunu povoľujú zákonné ustanovenia. Ak je prevod osobných údajov externému poskytovateľovi služieb nevyhnutný na účel poskytnutia služby alebo odpovede na otázku, vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zabezpečíme, aby sa dodržiavali zákonné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov. Okrem toho zaviažeme našich externých poskytovateľov služieb k dodržiavaniu platných zákonných ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov, k dôvernému zaobchádzaniu s osobnými údajmi a k ich vymazaniu bez zbytočného odkladu, akonáhle už tieto údaje nebudú potrebné..

Newsletter

Ak si želáte dostávať jeden z našich newsletterov, budeme od vás potrebovať platnú e-mailovú adresu a údaje, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijímaním newslettera. Žiadne ďalšie údaje nebudú zhromažďované. Tieto údaje budú použité iba k zasielaniu newslettera a nebudú zverejňované tretím osobám. Po registrácii na zasielanie newslettera si okrem vašej e-mailovej adresy uložíme vašu IP adresu a tiež čas / dátum registrácie. Toto uloženie slúži len ako dôkaz v prípade, že vašu e-mailovú adresu zneužije tretia osoba, ktorá sa zaregistruje k zasielaniu newsletteru bez vášho vedomia. Svoj predchádzajúci súhlas s ukladaním údajov a e-mailové adresy a ich používaním k zasielaniu newslettera môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie môžete vykonať prostredníctvom odkazu v newsletteroch alebo zaslaním oznámenia na kontakty uvedené v newsletteri alebo vyššie v tomto dokumente.

HubSpot

Tento web používa HubSpot, službu spoločnosti HubSpot Inc., amerického dodávateľa softvéru s pobočkou v Írsku (HubSpot Inc., 2. poschodie 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, telefón +353 1 5187500). Prostredníctvom tejto služby pokrývame určité aspekty nášho online marketingu, vrátane:

  • správy obsahu (napR. obsahu webu)
  • e-mailového marketingu (newsletteroch a automaticky zasielanych e-mailoch, napr. k poskytovaniu informácii o aktualizáciach)
  • oznamovaniu na sociálnych sieťach (napr. LinkedIn)
  • oznamovaniu (napr. zdroje prevádzok)
  • správa kontaktov (napr. Segmentácia uživateľov a CRM)
  • poskytovaniu cieľových stránok a kontaktných formulárov

HubSpot využíva "webové majáky" a súbory cookie, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú nám analyzovať vaše používanie webu. Zhromaždené údaje (napr. IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, trvanie návštevy a prehliadané stránky) sú analyzované službou HubSpot naším menom za účelom generovania správ ohľadom vašej návštevy a vami prehliadaných stránok. Pokiaľ si všeobecne neželáte poskytovať údaje prostredníctvom súborov cookie, môžete ukladanie súborov cookie kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.

Nami zozbierané údaje prostredníctvom služby HubSpot budú použité výhradne na poskytovanie a optimalizáciu nášho marketingu. Vaše údaje môžu byť následne používané na kontaktovanie vašej osoby ako návštevníka nášho webu a na zistenie toho, aké služby by vás mohli zaujímať. Ak sa prihlásite k odberu našich e-mailových noviniek a stiahnete si štúdie a iné dokumenty, budeme tiež prostredníctvom služby HubSpot schopní analyzovať vaše návštevy pomocou ďalších podrobností (zvlášť mena / e-mailovej adresy) a informovať vás o vašich preferovaných témach cieleným spôsobom. Prostredníctvom služby HubSpot tiež poskytujeme našu registračnú službu. Registračná služba vám ako návštevníkovi nášho webu umožňuje zistiť viac informácií o našom podniku, sťahovať obsah a poskytovať nám vaše kontaktné údaje a ďalšie informácie o vašej osobe a vašej firme. Ak je to zo zákona požadované, môžeme vás vopred a samostatne požiadať o poskytnutie vášho predchádzajúceho súhlasu so zhromažďovaním, ukladaním a spracovaním vašich údajov.

Nami zozbierané údaje prostredníctvom služby HubSpot sú uložené na serveroch nášho dodávateľa, spoločnosti HubSpot, v USA. Stanovili sme potrebné požiadavky, aby to bolo v súlade so zákonmi EÚ o ochrane osobných údajov, najmä s nemeckým federálnym zákonom o ochrane osobných údajov. Spoločnosť HubSpot Inc. bola certifikovaná podľa podmienok právneho rámca "Štítu EÚ - USA na ochranu súkromia" a riadia sa Pečaťou ochrany súkromia TRUSTe a právnym rámcom "Štítu USA - Švajčiarsko na ochranu súkromia". Úplné znenie pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti HubSpot si môžete prečítať TU. Služba HubSpot vás TU tiež bude informovať ohľadom dodržiavanie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti HubSpot Inc. Služba HubSpot TU a TU poskytuje informácie týkajúce sa súborov cookie, ktoré používa. Svoj súhlas so sledovaním tiež môžete odvolať.

Ochrana osobných údajov – Google Analytics

Tento web využíva Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics využíva súbory "cookie", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webu analyzovať, ako tieto stránky používate. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webu budú normálne prevedené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch amerických. Službu Google Analytics sme však na tomto webe rozšírili o kód "anonymizeIP". Tým bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v členských krajinách Európskej únie alebo iných zmluvných krajinách v rámci Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA prevedená úplná IP adresa a bude skrátená až tu. Spoločnosť Google bude tieto informácie využívať pod menom prevádzkovateľa tohto webu pre účely vyhodnotenia vášho používania webu, prípravy správ a aktivitách na webe pre prevádzkovateľov webu a poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webu v súvislosti s aktivitami na webe a používaním internetu. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodného nastavenia v prehliadači; majte však na pamäti, že ak tak urobíte, nebudete pravdepodobne môcť plne využívať funkcie tohto webu.

Môžete tiež zabrániť zberu údajov generovaných súbormi cookies, ktoré sa týkajú vášho používania webu (vrátane vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na adreseLink. Ako alternatívu k doplnku prehliadača, najmä v prípadoch prehliadačov na mobilných koncových zariadeniach, môžete zhromažďovanie údajov službou Google Analytics zabrániť tiež kliknutím na nasledujúci odkaz.link. Do počítača bude umiestnený odhlasovací súbor cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri navštevovaní tohto webu. Odhlasovací súbor cookie je platný len v danom prehliadači a iba pre náš web a bude nastavený na vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookie v danom prehliadači, musíte odhlasovací súbor cookie nastaviť znova. Službu Google Analytics tiež používame na analyzovanie údajov zo súborov cookie DoubleClick a AdWords pre štatistické účely. Ak si neželáte, aby sme toto robili, môžete túto činnosť deaktivovať prostredníctvom správcu pre preferenciu reklám.Ads Preferences Manager. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html a na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Sociálne siete

Náš web obsahuje záložky sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing, YouTube). "Záložky sociálnych sietí" sú internetové záložky, pomocou ktorých používatelia takejto služby môžu zhromažďovať odkazy a aktuality. Sú začlenené do nášho webu len ako odkaz na príslušné služby. Až po kliknutí na integrovanú grafiku budete presmerovaný na web príslušného poskytovateľa služby, tj. Až potom sa budú údaje o užívateľovi prevedené na príslušného poskytovateľa služby. Informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi pri používaní tohto webu spolu so záložkami sociálnych sietí možno nájsť v nasledujúcich vyhláseniach o ochrane osobných údajov. Používanie takých služieb, ktoré sú mimo rozsahu našej ponuky, sa výhradne riadia vyhláseniami o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa služby.

Doplnky sociálnej siete Facebook

Táto ponuka využíva doplnky sociálne siete (ďalej len "doplnky") facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook"). Doplnky možno rozpoznať podľa jedného z logov spoločnosti Facebook (biele "f" na modrej dlaždici, výraz "Páči sa mi" alebo symbol "zdvihnutého palca") alebo majú dodatok "Doplnok sociálnej siete Facebook". Zoznam a vzhľad doplnkov sociálnej siete Facebook si možno prezrieť na adrese developers.facebook.com/docs/plugins/. Ak otvoríte web s touto ponukou, ktorý také tlačidlo obsahuje, váš prehliadač zriadi priame pripojenie k serverom spoločnosti Facebook. Obsah doplnku bude prevedený spoločnosťou Facebook priamo do vášho prehliadača a bude ním integrovaný priamo do webu. Preto nemáme žiadny vplyv na obsah údajov zozbieraných spoločnosťou Facebook prostredníctvom takého doplnku, a preto vás informujeme v súlade s našimi aktuálnymi znalosťami:https://www.facebook.com/help/186325668085084 .

Začlenením doplnku obdrží spoločnosť Facebook informáciu, že ste si otvorili príslušnú stránku našej ponuky. Ak sa prihlásite na Facebook, sieť Facebook bude môcť prepojiť návštevu s vaším facebookovým účtom. Ak komunikujete s doplnkami, napr. Ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi" alebo odošlete komentár, príslušné informácie budú prevedené vaším prehliadačom priamo do spoločnosti Facebook a budú tam uložené. Ak nie ste členom siete Facebook, stále bude možné, aby spoločnosť Facebook zistila a uložila si vašu IP adresu. Podľa siete Facebook budú v Nemecku ukladané iba anonymizované IP adresy. Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook a takisto vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia za účelom ochrany vášho súkromia sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/ Ak ste členom siete Facebook a neželáte si, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala údaje o vašej osobe prostredníctvom tejto ponuky, musíte sa pred návštevou webu odhlásiť zo siete Facebook. Ďalšie nastavenia možno vykonať a námietky voči používaniu údajov na reklamné účely je možné podávať v nastavení facebookového profilu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Twitter

Táto ponuka používa tlačidlá služby Twitter. Tieto tlačidlá ponúka spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (ďalej len "Twitter"). Možno ich rozpoznať podľa pojmov, ako sú "Twitter" alebo "Sledovať", spoločne so štylizovaným modrým vtáčikom. Pomocou týchto tlačidiel môžete zdieľať príspevok alebo stránku tejto ponuky na Twitteri alebo nás sledovať na Twitteri. Ak otvoríte web danej internetovej účasti, ktorý také tlačidlo obsahuje, váš PC zriadi priame pripojenie k serverom siete Twitter. Obsah tlačidiel siete Twitter bude prevedený spoločnosťou Twitter priamo do vášho prehliadača. Preto nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov zozbieraných spoločnosťou Twitter prostredníctvom takého doplnku a budeme vás informovať v súlade s našimi aktuálnymi znalosťami, podľa ktorých budú pri použití tlačidla prevedené iba vaša IP adresa a adresa URL príslušného webu a nebudú použité na žiadny iný účel, než je uvedenie daného tlačidla. Ďalšie informácie možno nájsť v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Náš web používa Google reCAPTCHA ku kontrole a zabráneniu automatizovaným serverom ("" robotom "") v prístupe na náš web a interakciu s ním. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (ďalej len: Google). Prostredníctvom certifikátu o ochrane súkromia Medzi EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google zaručuje, že pri spracovaní dát v Spojených štátoch bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane údajov.

Táto služba umožňuje spoločnosti Google určiť, z ktorého webu bola vaša požiadavka odoslaná a z akej IP adresy bolo použité vstupné pole reCAPTCHA. Okrem vašej IP adresy môže Google zhromažďovať ďalšie údaje k poskytovaniu a záruke tejto služby.

Právnym základom je článok. 6 ods. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zabezpečení našich webových stránok a v prevencii nežiaduceho automatizovaného prístupu vo forme spamu a pod. Google na adrese https://policies.google.com/privacy ponúka podrobné informácie o všeobecnom zaobchádzaní s vašimi užívateľskými údajmi.

XING

Táto ponuka využíva tlačidlo "Xing" sociálnej siete XING, ktorú prevádzkuje spoločnosť XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg / Nemecko (ďalej len "Xing"). Tlačidlo možno rozpoznať podľa pojmu "Xing" na zafarbenom pozadí väčšinou petrolejovej farby. Pri otvorení akéhokoľvek z našich webov, ktoré obsahujú dané tlačidlo, zriadi váš prehliadač pripojenie k serverom spoločnosti Xing, pomocou ktorých sa budú vykonávať funkcie "tlačidla zdieľania Xing" (najmä výpočet / zobrazenie hodnoty počítadla). Preto nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov zozbieraných spoločnosťou Xing prostredníctvom takéhoto tlačidla a budeme vás informovať v súlade s našimi aktuálnymi znalosťami. Podľa spoločnosti Xing neukladá spoločnosť Xing žiadne vaše osobné údaje týkajúce sa otvorenia nášho webu, neukladá žiadne IP adresy a nebude analyzovať vaše užívateľské správanie ohľadom používania súborov cookie v súvislosti s "tlačidlom zdieľania Xing". Aktuálne informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa čas od času "tlačidla zdieľania Xing" a ďalších informácii možno nájsť na tejto adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. Ak chcete zabrániť prenosu a ukladaniu údajov týkajúcich sa vašej osoby a vášho prehliadania siete Xing, musíte sa pred návštevou našich webov odhlásiť od siete Xing a zmazať súbory cookies (ak nejaké existujú) z prehliadača.

LinkedIn

Tento web využíva doplnky sociálne siete "linkedin.com", ktorú prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "LinkedIn"). Tieto doplnky sú označené logom spoločnosti LinkedIn. Keď otvoríte akýkoľvek z našich webov, ktorý taký doplnok obsahuje, váš prehliadač zriadi priame pripojenie k serverom spoločnosti LinkedIn. Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov zozbieraných spoločnosťou LinkedIn prostredníctvom tohto doplnku a budeme vás informovať v súlade s našimi aktuálnymi znalosťami. Otvorením webu, ktorý obsahuje daný doplnok, bude do spoločnosti LinkedIn prevedená informácie o tom, ktorý z našich webov ste navštívili. Ak sa pritom prihlásite ako člen siete YouTube, spoločnosť YouTube prepojí tieto informácie s vaším účtom na LinkedIn. Ak sa súčasne prihlásite k LinkedIn, sieť LinkedIn môže dané informácie prepojiť s vaším účtom na LinkedIn.

Pamätajte, že výmena takýchto informácií bude vykonaná pri otvorení webu, ktorý obsahuje daný doplnok, a to bez ohľadu na to, či s doplnkom komunikujete, alebo nie. Ak komunikujete s doplnkom, napr. Kliknutím na tlačidlo "zdieľať", budú príslušné informácie prevedené priamo do spoločnosti LinkedIn a budú tam uložené. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou LinkedIn a tiež vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia za účelom ochrany vášho súkromia možno nájsť v oznámeniach o ochrane osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Ak chcete predísť prenosu a ukladaniu údajov ohľadom vašej osoby a vášho spoločnosťou LinkedIn, musíte sa pred navštívením našich webov odhlásiť zo siete LinkedIn a vymazať z prehliadača súbory cookie (ak nejaké existujú).

Doplnky YouTube (videa)

Tento web využíva doplnky siete Youtube.com, ktorá je v zastúpení spoločnosťou Google prevádzkovaná spoločnosťou Youtube, LLC, Cherry Ave., USA. Ak otvoríte stránku nášho webu, ktorá obsahuje taký doplnok, bude zriadené pripojenie k serverom spoločnosti YouTube a doplnok sa zobrazí na webe oznámením vo vašom prehliadači. Preto nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov zozbieraných spoločnosťou YouTube prostredníctvom takéhoto tlačidla a budeme vás informovať v súlade s našimi aktuálnymi znalosťami. Otvorením webu, ktorý obsahuje daný doplnok, bude na server spoločnosti YouTube prevedená informácie o tom, ktorý z našich webov ste navštívili. Ak sa pritom prihlásite ako člen siete YouTube, spoločnosť YouTube prepojí tieto informácie s vaším účtom na LinkedIn. Pri používaní funkcie doplnku, napríklad pri kliknutí tlačidla spustenie videa alebo odoslaním komentáru, budú dané informácie prepojené napr. S vaším užívateľským účtom YouTube; tomu sa dá zabrániť iba odhlásením sa zo siete YouTube pred používaním doplnku. Informácie ohľadom zhromažďovania a používania platformy alebo doplnkov možno nájsť v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube na adresehttps://www.youtube.com.

Používanie súborov cookies

Používame súbory cookies a podobné technológie (ďalej len "súbory cookies") na identifikáciu preferencií užívateľov našich webov a k optimalizácii webov. "Súbory cookies" sú malé súbory umiestnené vo vašom koncovom zariadení. Môžu byť používané na určenie toho, či už existuje komunikácia z vášho koncového zariadenia s našim webom. Týmto môžeme prepojiť obsah našich webov s vašimi potrebami cieleným spôsobom, a tak zlepšovať našu ponuku pre vás. Z našej strany budú identifikované len súbory cookies na vašom koncovom zariadení. Osobné údaje je možné prostredníctvom súborov cookies zhromažďovať vtedy, ak je to povinné z technických dôvodov, napríklad na umožnenie zabezpečeného prihlasovania.

Súbory cookies sú povinné pre správne fungovanie našich webov. Preto keď navštívite náš web, najprv sa vás opýtame, či súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookies vo vašom koncovom zariadení. Počas toho vás budeme informovať o tom, ako môžete súbory cookies zakázať alebo ich neskôr znova povoliť..

Ak sa rozhodnete súbory cookies nepoužívať, nastavíme tzv. "Do-not-track" súbor cookies, prostredníctvom ktorého náš webový server rozpozná, že tu nie je možné nastavovať žiadne ďalšie súbory cookies. V takom prípade, alebo ak nastavíte svoj prehliadač tak, že vo všeobecnosti neprijíma žiadne súbory cookies, následkom môže byť funkčné obmedzenia našej ponuky; napr. nebude možné poskytovať služby, ako sú “prihlásenie” alebo “filtre obsahu”.

Súbory cookies si vyžadujú aj tretie strany, ako sú vyššie uvedené sociálne siete, a tieto súbory cookies sú integrované do nášho webu ako "doplnky sociálnych sietí". K súborom cookies tretích strán nemáme žiadny prístup a nie sme schopní ovplyvniť ich použitie.

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Akékoľvek súbory cookies nastavené vo vašom koncovom zariadení môžete kedykoľvek vymazať alebo môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby všeobecne neprijímal žiadne súbory cookies; následkom môžu byť funkčné obmedzenia našej ponuky. Prečítajte si pokyny vo vašom prehliadači alebo od výrobcu vášho koncového zariadenia, kde sú uvedené podrobnosti o tom, ako vyššie uvedené činnosti vykonať.

Bezpečnosť

Prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou a zneužitím. Údaje sú napríklad ukladané v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ku ktorému sa nedá získať verejný prístup. Ak si prajete kontaktovať nás e-mailom, pamätajte na to, že dôvernosť prevedených údajov nebude zaručená. Obsah e-mailov môže byť kontrolovaný tretími stranami. Preto odporúčame, aby ste nám všetky dôverné informácie, napr. Dokumenty k žiadostiam, zasielali výhradne poštou alebo prostredníctvom nášho portálu pracovných príležitostí.

Zmena vyhlásení o ochrane údajov

Z právnych a / alebo organizačných dôvodov budú občas nutné zmeny alebo úpravy nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V tomto ohľade si prosím všimnite aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ku ktorej môžete tiež automaticky pristupovať kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa vám zobrazí, keď požadujete súbory cookies. Zmeny sa vždy vzťahujú na osobné údaje zozbierané v budúcnosti. Ochrana údajov, ktorú sme pred zmenou zhromaždili a uložili, nie je ovplyvnená.

Vaše právo na informácie, opravy a vymazanie, ako aj právo námietky

Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, predtým ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Vašu požiadavku je možné odoslať emailom, ale odporúčame vám však použiť textový formulár. K tomu použite e-mailovú adresu [betz.m@rittal.de] alebo kontaktné údaje uvedené vinformáciach.

Okrem možnosti povoliť alebo zakázať súbory cookies nás môžete kedykoľvek informovať o zákaze používania vašich údajov v budúcnosti, odvolať skôr udelený súhlas, požiadať o vymazanie vašich údajov alebo nás informovať o ich zmene.

Pre Vašu otázku, žiadosť o odstránenie alebo opravu prosím použite e-mailovú adresu [datenschutz@rittal.de] alebo kontaktné údaje uvedené v právnej doložke.