Therm

Program pre návrh klimatizácie rozvádzačov

Program Therm uľahčí časovo náročný výpočet potrebného chladiaceho výkonu a výber vhodných produktov.

Po dokončení výpočtu dostanete podrobnú dokumentáciu. To poskytuje maximálny pokoj pri navrhovaní optimálnej regulácie klímy.

Therm zodpovedá požiadavkám IEC / TR3 60890 890 AMD 1 a DIN 3168 na rozvádzačové chladiace jednotky. Overenie oteplenia podľa požiadaviek normy DIN 61439 možno vygenerovať stlačením jedného tlačidla.