Na novú web stránku rittal.sk

Železničná technika

Stacionárna po stránke prevádzkovej bezpečnosti, na jednej koľajnici

„Rittal – The System.“ znamená: rozsiahle a systémové riešenia ušité na mieru pre železničnú techniku – bezchybná spolupráca všetkých oblastí kompetencie Rittal.

Základom sú vynikajúce, efektívne produkty pre stacionárne použitie, rozsiahle znalosti Rittal a servis Rittal po celom svete – Základ pre čo najvyšší technický a hospodársky úžitok zákazníka.

 • Plánovanie a inžinierstvo

  • Kompletné poradenstvo, plánovanie a konštrukcia prototypov
  • Konštrukčné výkony v RiCAD 3D a softvéri Eplan

 • Produkty pre stacionárne použitie

  • Technika skriňového rozvádzača a skríň pre mnohostranné aplikácie do vnútorného a vonkajšieho prostredia vrátane klimatizačnej techniky
  • Systémy skríň pre riadiacu a zaisťovaciu techniku
  • Systémy skríň pre EEA (elektrické energetické zariadenia)
  • Robustné a inteligentné systémy skríň pre tunelovú techniku
  • Kompletné riešenia infraštruktúry IT pre rôzne aplikačné systémy (výpočtové centrá, mobilné prijímače GSM-R, informačné systémy pre cestujúcich, predaj cestovných lístkov, komunikácia v kancelárii, VoIP atď.)
  • Alternatívne NEA (náhradné sieťové zariadenia) pre 50 Hz aplikácie (AC/DS), systémy palivových článkov
  • Riešenia skríň Power pripravených na pripojenie vrátane technológie UPS a RCM

 • Servis

  • Rozsiahle testy a kontroly vo vlastných akreditovaných laboratóriách
  • FEM (Finite-Elemente-Methode) a CFD (Computational Fluid Dynamics)
  • Logistický servis až po miesto inštalácie, sprevádzanie pri uvádzaní do prevádzky
  • Kompletná dokumentácia pre výrobcov vozidiel a prevádzkovateľov
  • Servis a údržba
  • Kooperačný partner DB
  • Koncepcia a plánovacie výkony podľa výkonových fáz v súlade s HOAI